Finanční zprostředkovatelé sjednali ve 4Q 2013 produkty v hodnotě 17 miliard Kč


			Finanční zprostředkovatelé sjednali ve 4Q 2013 produkty v hodnotě 17 miliard Kč

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s. (AFIZ, o.s.) a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013.

Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 885 215 tis. Kč, jednorázově placené 159 014 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 246 202 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 160 465 smluv.


Zprostředkovaný obrat (tis. Kč) Počet smluv
Životní pojištění - běžně placené Celkové roční pojistné 885 215 84 759
Životní pojištění - jednorázově placené Suma předepsaného jednorázového pojistného (vkladů) 159 014 765
Neživotní pojištění Celkové roční pojistné vč. jednorázového pojistného 246 202 74 941
CELKEM 1 290 431 160 465

Investice

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 1 291 299 tis. Kč na základě 24 279 smluv.

 


Zprostředkovaný obrat (tis. Kč) Počet smluv (pravidelné investice) 
Podílové listy - objem nákupů Souhrn zprostředkovaných částek 1 045 703 24 279
Pravidelné investice Souhrn zprostředkovaných ročních částek 245 596
CELKEM 1 291 299

Úvěrové produkty a depozita

V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí výše 11 821 967 tis. Kč při celkovém počtu 8 780 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňuje také penzijní produkty (nově II. i III. pilíř) a spořicí účty.

 


Zprostředkovaný obrat (tis. Kč) Počet smluv 
Penzijní připojištění Objem sjednaných ročních příspěvků 63 277 11 277
Důchodové spoření Počet smluv N/A 868
Doplňkové penzijní spoření Objem sjednaných ročních příspěvků 19 761 2 514
Stavební spoření Suma cílových částek 2 308 016 10 516
Úvěry ze stavebního spoření Souhrn poskytnutých úvěrů 1 018 552 1 611
Hypoteční úvěry Souhrn poskytnutých úvěrů 10 803 415 7 169
Spořící účty Souhrn zprostředkovaných částek N/A 1 953
CELKEM 14 213 021 35 908


AFIZ a USF

 

Zdroj: AFIZ a USF

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články