Ve třetím čtvrtletí byly sjednány finanční produkty za 18 miliard korun


			Ve třetím čtvrtletí byly sjednány finanční produkty za 18 miliard korun

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s. (AFIZ, o.s.) informují o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve třetím čtvrtletí roku 2015. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 90 397 retailových i korporátních zákazníků.

Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 616 302 tis. Kč, jednorázově placené 77 558 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 256 039 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 162 888 smluv.

TZ pojištění

Investice

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 2 034 889 tis. Kč na základě 48 259 smluv.

TZ investice

Úvěrové produkty a depozita

V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí výše 14 122 574 tis. Kč při celkovém počtu 9 477 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňuje také penzijní produkty (nově II. i III. pilíř) a spořící účty.

TZ úvěry a depozita

 

Zdroj: AFIZ, USF ČR

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články