Vznikl odbor dohledu nad drobnými distributory finančních produktů


			Vznikl odbor dohledu nad drobnými distributory finančních produktů

Česká národní banka mimo jiné dohlíží na finanční zprostředkovatele. Nyní má ale od prvního říjnového dne vzniknout Samostatný odbor dohledu nad drobnými distributory finančních produktů. Jeho ředitelem bude Jan Sušický, jak rozhodla bankovní rada.

Na finanční poradce bude nyní dohlížet ČNB. Agendou tohoto nového odboru jsou činnosti, které dosud vykonávala sekce dohledu nad finančním trhem. Přes ČNB mohou také klienti, kteří se cítí poškozeni, podávat stížnosti. Bankovní rada ale rozhodla, že jeden dohlížející orgán nestačí a vytvořila nový orgán, který začne fungovat od 1. října. Dohlížejícím členem bankovní rady nad touto agendou bude prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.

Nový odbor bude dohlížet na činnost investičních a pojišťovacích zprostředkovatelů, směnáren, dále na platební instituce, instituce elektronických peněz a jejich vydavatelů malého rozsahu, a poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, pokud ovšem nejsou zároveň obchodníky s cennými papíry.

I přesto, že se zdá, že jsou pojišťovací zprostředkovatelé pod drobnohledem, při bližším prozkoumání zjistíme, že dostávají sankce především kvůli technickým nedostatkům, jako je administrativní pochybení, neuvedení spolupráce pojišťovny do evidence ČNB a podobné. To ale neznamená, že by ČNB nesledovala nic jiného. Za delikty, které mohou skutečně poškodit spotřebitele, ukládá především opatření k nápravě a paušální platbu ve výši 1 000 Kč jako správní poplatek. Založení nového odboru neznamená, že by finanční zprostředkovatelé byli mimo dohled ČNB. Naopak – v posledních měsících ČNB pravomocně uzavřela v průměru 3 správní řízení jen s pojišťovacími zprostředkovateli.

Zdroj: investujeme.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články