Aegon: Riziko nekonzistence výkazů jsme minimalizovali

Tempo růstu předepsaného pojistného v životním pojištění zřejmě bude odpovídat hodnotám roku 2010, odhaduje finanční ředitelka AEGON Pojišťovna Leona Bláhová v odpovědích na naše anketní dotazy.

Finanční ředitelka nám také prozradila, že AEGON přikládá implementaci Solvency II velký význam, protože se mu věnují dva lidé na plný úvazek a řada dalších v rámci mateřské společnosti. A co odpověděla Leona Bláhová na dotaz, že by některé pojišťovny nezvládly přípravu na Solvency II?

Přečtěte si celý rozhovor, i to se dozvíte.

 

*Můžete odhadnout, jaké bude letošní tempo růstu předepsaného pojistného?

Odhadujeme, že tempo růstu předepsaného pojistného v životním pojištění na českém trhu bude odpovídat hodnotám roku 2010.

V oblasti běžného pojistného nečekáme výraznější změnu trendu – běžné pojistné za životní pojištění tedy poroste podle našich odhadů zhruba o 2 až 3 %.

Pokud jde o jednorázově placené produkty, zde je odhad tempa růstu vždy obtížnější. Nicméně domníváme se, že i tento rok významným dílem promluví bankopojišťovací nebo „assurbanking“ produkty do celkového růstu trhu životního pojištění. Mohlo by se jednat například o 50% růst, ale bude velmi záležet na obchodní strategii jednotlivých velkých bank, resp. bankopojišťovacích skupin.

Co se týká naší pojišťovny, v nárůstu předpisu se projevuje výstavbová fáze pojišťovny. Nárůst běžně placeného pojistného očekáváme na úrovni 20 % a jednorázového pojistného 10 %.


*Vytvořili jste speciální týmy pro Solvency II? A kolik je v nich lidí?

Ano, Solvency II je z našeho hlediska krok správným směrem – AEGON již nyní spravuje svoje aktivity v souladu s obezřetným řízením rizik. Přikládáme hladké implementaci této směrnice vysokou důležitost. Lokálně se zavádění Solvency II věnují 2 lidé na plný úvazek a řada dalších v rámci projektu, dostáváme také výraznou podporu z naší mateřské skupiny, kde na Solvency II pracuje několik desítek specialistů.

Myslíme si, že zavedení pravidel Solvency II může na evropském trhu vytvořit moderní a funkční systém regulace našeho oboru – což jak doufáme, povede k potřebnému posílení důvěry veřejnosti a spotřebitelů v obor pojišťovnictví.


*Na kolik vás opatření Solvency II přijde?

Přesnou výši nákladů nebudeme zveřejňovat, nicméně největší nároky na náklady klade zavedení Solvency II zejména v personální a IT oblasti.

*Je možné, že by některé české pojišťovny nezvládly přípravu na Solvency II?

Nemyslíme si, že by k tomu mohlo dojít. SII je téma, které se na evropském i českém trhu diskutuje dlouhodobě, všechny pojišťovny mají dostatečný čas na přípravu. Naprostá většina českých pojišťoven je navíc součástí velkých mezinárodních skupin, které se připravují na zavedení této směrnice globálně a mohou lokálním jednotkám poskytnout své zázemí.

Záleží samozřejmě, jakou prioritu vedení pojišťoven této směrnici přiřadí. Jak už jsem zmiňovala v předchozí otázce, my k implementaci SII přistupujeme seriózně, tak abychom novým požadavkům dostáli.

*Budou letos podnikatelé ochotni investovat víc peněz do pojištění svých firem?

My se zaměřujeme pouze na životním pojištění, proto nemůžeme komentovat vývoj v oblasti neživotního pojištění, které tvoří majoritní podíl podnikatelského pojištění. V oblasti životního pojištění výrazný nárůst zájmu neočekáváme. K tomu může dojít až v okamžiku, kdy se firmy vrátí k výnosům a ziskům na úrovni před krizí, a to bude podle našeho odhadu ještě rok, dva trvat.

*Myslíte, že bude dál pokračovat masivní prodej jednorázového životního pojištění? Zkresluje to podle vás trh, či nikoliv?

Ano, domníváme se, že i tento rok bude předpis jednorázového životního pojištění významně růst. Důvodem je mimo jiné omezení státní podpory u stavebního spoření, což vede k realokaci prostředků na finančním trhu.

Dle našeho názoru tato produkce celkovou výkonnost trhu zkresluje (nejedná se mnohdy o pojistné produkty v pravém slova smyslu) a díky tomu, že tato produkce negeneruje pravidelný předpis, tak jako běžně placené smlouvy, může v pozdějších letech při případném ústupu tohoto trendu znamenat znatelný „fiktivní“ pokles celkového předepsaného pojistného na trhu ČR.

* A ještě pohled do vaší kuchyně. Na našich stránkách jsme citovali kvalifikovaného odborníka, který konstatoval, že kvalita výkazů, které předávají pojišťovny dohledu, byla v minulosti  velmi pochybná. Proč tomu tak je? A jak lze za pomoci IT zajistit, aby všechna čísla skutečně seděla?

Myslím, že spoluprácí IT, provozu a finančního oddělení pojišťovny lze zajistit dostatečnou kvalitu výkazů. Máme v AEGONu nastaveny takové kontrolní procesy a definované odpovědnosti za tyto procesy tak, abychom riziko nekonzistence výkazů minimalizovali. Navíc provádíme pravidelný reporting k naší mateřské společnosti, který podle mého názoru riziko následných změn také eliminuje.

Děkuji Vám za odpovědi.

Dagmar ŠístkováZdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS