Agra pojišťovna: Úspěch bereme jako výzvu


			Agra pojišťovna: Úspěch bereme jako výzvu

Agra pojišťovna je předním odborníkem na zemědělské pojištění. V anketě Pojišťovna roku se Agra pojišťovna umisťuje pravidelně na předních příčkách, letos skončila na druhém místě.

  • Jak jste spokojení s druhým místem v anketě pojišťovna roku?

Samozřejmě nás velmi potěšilo, že jsme potvrdili svou pozici mezi nejlepšími specializovanými pojišťovnami na trhu a během posledních 4 let jsme v této anketě potřetí dosáhli na stupně vítězů. Bereme ale tento úspěch současně i jako výzvu a pokusíme se naše umístění v budoucnu ještě vylepšit – jakkoli to bude těžké, jelikož ne všichni hlasující makléři se pojištění zemědělských podniků věnují a zkušenosti s námi proto nemusí hodnotit. Ačkoliv o výsledku hlasují pojišťovací makléři, rozhodující je spokojenost společných klientů, a o ni jde nám všem především.

  • V této anketě se pravidelně umísťujete, i když působíte na českém trhu teprve od roku 2006. V čem tkví úspěch Agra pojišťovny?

Agra pojištovna je „jiná“. Za prvé, vyznačujeme se tím, že jsme u nás jediní specialisté na pojištění plodin i zvířat a všichni naši zaměstnanci proto musí mít k tomuto oboru velmi blízko. Za druhé, jsme hrdí na náš tým likvidátorů, který je tvořen zpravidla aktivními zemědělci - a ti své práci samo sebou velmi dobře rozumí. A za třetí, na trhu v centrální Evropě působíme díky naší mateřské společnosti již od roku 1946 a navíc podnikáme formou vzájemného pojišťovacího spolku. Cílem tohoto spolku je poskytovat nejlepší pojistnou ochranu s minimálními správními náklady a bez nároku na tvorbu zisku. Myslím si, že tyto 3 skutečnosti jsou, spolu s nadšením a snahou o co nejlépe odvedenou práci, hlavními důvody, proč se nám na trhu daří.

  • Jak se pojišťují čeští zemědělci? Například minulý rok způsobily povodně a krupobití mnoho škod. Máte nějaké celkově vyčíslení škod?

V největší míře si zemědělci vybírají „základní pojištění“, tzn. riziko krupobití a požár. To jsou tradičně dvě nejžádanější rizika. Dále pak, u těch rizikovějších plodin, jako jsou např. řepka olejná či mák, je zájem i o rozšířené pojištění, které zahrnuje další živelní rizika, jako jsou mráz, vichřice nebo záplava. Pro zemědělce je to většinou otázka financí, kolik jsou ochotni do pojistné ochrany investovat. Někteří si pojistí plodinu pouze do výše nákladů, které na pěstování dané plodiny vynaloží, jiní zase na prodejní cenu, kterou mají nasmlouvanou nebo za kterou plánují komoditu prodat. V loňském roce jsme zaznamenali několik krupobitních vln, které hlavně ve sklizni způsobily na některých místech totální škody. Pojistné plnění pak ve větších podnicích dosahovalo až desítek milionů korun.

  • Jak v ČR prodáváte, využíváte spolupráci s makléřskými firmami?

Pro nabídky a prodej našich produktů využíváme řadu obchodních cest. Jednak přímo (prostřednictvím našich regionálních zástupců), dále prostřednictvím externích poradců, ale hlavně prostřednictvím makléřů. Podíl makléřského obchodu v naší pojišťovně dlouhodobě převažuje a má rostoucí tendenci.

  • Jaké jsou Vaše priority do budoucna?

Je velmi důležité, aby české zemědělství bylo v budoucnu úspěšné, protože jsme „na jedné lodi“ spolu s ním. A přestože Agra pojišťovna nevytváří zisk, je naší prioritou další růst. To proto, že tím docílíme lepšího plošného rozložení rizika, a tím i výhodnějšího zajištění a potažmo i ještě nižšího pojistného, které je na našem trhu často klíčové. Nasloucháme proto přáním našich klientů a každoročně naše produkty inovujeme. Jsme velmi rádi, že nám tato strategie vychází a daří se nám nacházet, i přes sílící konkurenci kompozitních pojistitelů, stále více spokojených klientů.

Agra pojišťovna

Zdroj: Agra pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články