AIG iniciovala vznik Claims Advisory Board i v České republice


			AIG iniciovala vznik Claims Advisory Board i v České republice

Pojišťovna AIG, která po celém světě iniciuje celou řadu aktivit směřujících k rozvoji pojistného trhu, pokračuje v tomto duchu i v České republice. V rámci celosvětové iniciativy AIG se konala dne 20.11.2013 ustavující schůzka Claims Advisory Board v České republice.

Členy této pracovní skupiny jsou profesionálové z oblasti likvidace škod – ředitelé oddělení likvidace pojistných událostí předních makléřských firem a pojišťovny AIG.

„Skupina si klade za cíl kvalifikovaně se vyjadřovat k vývoji a trendům v likvidaci škod, jakož i ke kvalitě a formám poskytovaného servisu klientům, legislativním změnám a dalším souvisejícím tématům.“, říká Zdeněk Tuček, ředitel oddělení likvidace škod AIG.

Členové Claims Advisory Board mohou také oboustranně využít benefitu zpětných vazeb na svoje poskytované služby, vzájemně se informovat o novinkách a produktech, domlouvat uspořádání odborných seminářů a tím všeobecně zkvalitňovat vzájemnou spolupráci.

Ustavující schůze se kromě generálního ředitele AIG Patricka Mahieu, který úvodem poděkoval všem za ochotu v této skupině pracovat a popřál hodně úspěchů v činnosti, zúčastnili také Pavla Vypiorová (Respect), Naďa Růžičková (AON), Robert Krátký (Renomia), Petr Smrkovský (MARSH) a Zdeněk Tuček s Václavem Škopkem za AIG.

AIG představila na první schůzce svoji globální vizi a priority v oblasti likvidace škod. Přítomní byli seznámeni s probíhajícím procesem transformace v Evropě a s dosavadními globálními výsledky likvidace škod AIG. V diskuzi přítomní vyjádřili podporu činnosti Claim Advisory Board s příslibem vlastní iniciativy při přípavě programů dalších zasedání.

„Příští schůzka Claims Advisory Board je stanovena na 19.3.2014, hlavním tématem jednání bude dopad nového Občanského zákoníku na likvidaci škod.“, dodává Zdeněk Tuček.

AIG

Ustavující schůzka Claims Advisory Board v České republice

Zdroj: AIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články