AIG MARINE  - dvacet let plavby českým trhem


			AIG MARINE  - dvacet let plavby českým trhem

Letos je tomu 20 let, co AIG uzavřela na českém pojistném trhu svou první pojistnou smlouvu na pojištění přepravy. Psal se rok 1993, a od vstupu společnosti na český, tehdy ještě československý trh, uběhlo půl roku a AIG pod názvem PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA pojistila jednorázovou přepravu dnes již neexistující společnosti ČKD TATRA a.s. Od té doby prošlo pojištění přepravy u AIG, dnes již samostatný úsek v rámci AIG v ČR, zajímavým vývojem a tak se při této příležitosti nabízí ohlédnout se a některé důležité okamžiky této - zatím krátké - historie si společně s čtenáři Kontakt magazínu připomenout.

Již před svým vstupem na náš domáci trh se AIG pyšnila titulem přední světové pojišťovny pro pojištění přepravních rizik na světě a tak bylo nasnadě, že vedle pojištění majetku a odpovědnosti bude pojištění přepravy mezi prvními druhy pojištění, se kterými AIG v říjnu 1992 na zdejší pojistný trh vstoupí. Začátky byly ovšem těžké, trhu na začátku devadesátých let dominovala bývalá statní pojišťovna s úzkou vazbou na podniky zahraničního obchodu, které měly v té době, i přes vznik volného trhu a tím i možnosti pro české firmy samostatně rozvíjet zahraniční obchod, silnou pozici. Byly to především makléřské společnosti, které výrazně pomohly dostat AIG jakožto renomovaného pojistitele přepravy do širšího povědomí a tak prolomit počáteční nedůvěru vůči novému pojistiteli těchto rizik na českém trhu.

Pojištění přepravy

„Vlajkovou lodí“ byl celých prvních 15 let pojistný produkt s největší „palebnou silou“ u AIG – „cargo“ pojištění, zbožové pojištění ve prospěch vlastníka zboží, tedy „majetkové“ pojištění přepravovaného zboží. Vždyť AIG je v tomto druhu pojištění nejen v České republice pojistitelem s nejširším rozsahem služeb. Díky svému velkému tržnímu podílu ve světě disponuje i největším know-how a tak je logické, že českým společnostem nabízela přednostně tento prověřený produkt.

V prvních letech bylo toto pojištění v České republice sjedáváno z velké části prostřednictvím zasilatelských společností. Díky zmiňovanému rozsahu služeb, kvalitně prováděné likvidaci pojistných událostí a transparentnímu produktu, opírajícímu se o desetiletími prověřené doložky londýnského pojistného trhu, si AIG dokázala rychle najít své místo na trhu a úspěšně v tomto pojištění růst.

Pojistné za více než 50 milionů korun

AIG během svého působení v České republice pojistila, vedle celé řady klíčových projetků českého exportu, desetitisíců větších či menších exportních a importních zásilek, i množství velmi neobvyklých a zajímavých přeprav. Mezi ty nejneobvyklejší patří určitě pojištění přepravy české polární stanice na Antarktidu.

Již v roce 2002 překročilo pojistné přijaté za toto pojištění částku 50 mil.Kč a AIG se tak zařadila mezi přední pojistitele v tomto druhu pojištění na českém trhu.

Rozšíření portfolia produktů

Po 15 letech plavby „vlajkové lodi“ přistoupila AIG k rozšíření své flotily o další dvě „plavidla“. Prvním bylo pojištění odpovědnosti silničního dopravce, uvedené na trh pod názvem AIG On the Road, které po cargu pojištění představuje druhý nejdůležitější pojistný produkt u pojištění přepravy.  Tímto pojištěním AIG zamýšlela rozšířit svojí paletu pojistných produktů a tím i kmen u pojištění přepravy a zároveň srovnat krok s místní konkurencí, která v rámci svých přepravních oddělení nabízela toto pojištění již léta. Ve svém vstupu na toto pole AIG také viděla a vidí příležitost, jak zvýšit povědomí o právních vztazích mezi vlastníky zboží a subjekty, které zboží přepravují, neb i přes řadu zkušeností a nyní již více než 20-leté praxi volného obchodování dochází jak u dopravců, tak u našich vývozců a dovozců často k záměně carga pojištění a právě pojištění odpovědnosti dopravce. S tímto produktem AIG hned po jeho uvedení zaujala odbornou veřejnost reprezentovanou makléři, kteří jej ocenili 3. místem v kategorii Pojistný produkt roku 2009.

Nejmenším plavidlem flotily, jakousi Kolumbovou „Ňiňou“, se pak stalo pojištění AIG CargoGuard. Tento pojistný produkt, na českém trhu unikátní, nabízí pojištění subjektům, které mají riziko především kratších přeprav s nízkými limity ve větších objemech. Dříve bylo jedinou cestou, jak toto pojištění řešit, sjednat extra doložku v rámci majetkového pojištění, která často nebyla pro dané riziko ideálním řešením. S produktem AIG CargoGuard je nyní možné sjednat separátní pojištění od přepravních specialistů, kryjící potřeby klientů přesně dle jejich potřeb za výhodnou a riziku odpovídající cenu.

V roce 2010 pak nyní již tříčlennou flotilu, doplnila čtvrtá „loď“. Jde o sesterské plavidlo k pojištění odpovědnosti dopravce, neb jde opět o odpovědnostní pojištění, tentokráte pro společnosti, které přepravy zprostředkovávají - totiž zasilatele. Toto pojištění vychází, obdobně jako AIG On the Road, z podmínek pro pojištění odpovědnosti z přepravních smluv.

20 let na českém trhu

Po 20 letech činnosti tvoří úsek pojištění přepravy nedílnou součást společnosti AIG v České republice. Pojištění přepravních rizik nepatřilo nikdy k nejvíce medializovaným druhům pojištění, na rozdíl od jiných odvětví se však pyšní historií sahající až do starověku. AIG, jakožto přední světový pojistitel přepravních rizik současnosti, ctí tuto dlouholetou tradici a je si zároveň dobře vědoma, že oblast přepravy je dynamický obor podléhající vlivu celé řady neustále se měnících faktorů. AIG Marine, úsek pojištění přepravy AIG Czech Republic pojišťovny, svým přístupem, spočívajícím v neustálé úpravě podmínek, zaváděním nových druhů krytí a rozšiřování služeb ukazuje, že vývoj v této oblasti ani po 20 letech nepřestává sledovat a je tak připravena dostát aktuálním potřebám svých klientům - tam, kde je to z titulu pojištění možné.


Pavel Kadlečík, ředitel pojištění přepravy

AIG Europe Limited

Zdroj: AIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články