Allianz: Podnikatelé pochopili, že jediná kalamita může zničit jejich podnikání


			Allianz: Podnikatelé pochopili, že jediná kalamita může zničit jejich podnikání

Pojišťovny čeká nelehký rok. Ekonomika se vzpamatovává jen pomalu, konkurence je ve dne v noci ve střehu a k tomu všemu na dveře klepe Solvency 2... A aby toho nebylo málo, i živly dokazují, že nejen čert, ale ani přírodní katastrofy nikdy nespí.

O tom, co od roku 2011 čekají pojišťovny, vypovídá naše anketa. Jako každý rok, i letos jsme stejné otázky položili pojišťovnám, působícím na našem trhu.

Dnes přinášíme první odpovědi. Allianz pojišťovnou začínáme nejen proto, že je první v abecedě, ale také proto, že odpověděla jako první.

 

*Můžete odhadnout, jaké bude letošní tempo růstu předepsaného pojistného? Odpověd poskytl Václav Bálek, tiskový mluvčí pojišťovny Allianz:

Přesné číslo neuvedu, ale v letošním roce rozhodně plánujeme růst jak výnosů, tak i zisku.


Vytvořili jste speciální týmy pro Solvency 2? A kolik je v nich lidí?

Na otázky, související s tímto tématem, nám odpověděl vedoucí oddělení Risk Controllingu Petr Kmínek:

V rámci naší společnosti jsme tento tým vytvořili ze stávajících pracovníků, kteří pracují v klíčových úsecích, jichž se projekt Solvency 2 bytostně dotýká – jsou to zejména úseky controllingu a risk controllingu, pojistné matematiky, zajištění a asset managementu. V týmu intenzivně pracuje nyní okolo 10 lidí, ale celý projekt se týká v podstatě celé firmy, takže více či méně se do realizace zapojuje celý management.


Na kolik vás opatření Solvency 2, které začne příští rok platit, přijde?

Zcela konkrétní částka se velmi těžce kalkuluje, protože není jednoduché vyčíslit jak přesný počet lidí, kteří na projektu pracují, tak hlavně časové penzum, které tomuto úkolu věnují. Pro některé to může být až 90 % pracovní náplně, pro jiného polovina či třetina a v průběhu času se tento podíl může měnit. Úlevou, a to nejen finanční, ale i kapacitní je, že velká část zajištění projektu jde za mateřskou firmou, která do něj vkládá řádově desítky milionů eur.


Je možné, že by některé české pojišťovny nezvládly přípravu na Solvency 2?

Na tuto otázku se těžce odpovídá, ale může se stát, že některá malá lokální pojišťovna může mít s přípravou nemalé problémy, anebo ji bude naplnění požadavků Solvency 2 stát nemalé peníze, protože si na projekt bude muset najmout specializované konzultanty. V tomto ohledu mají velké nadnárodní společnosti určitě velkou výhodu.


Na našich stránkách jsme citovali kvalifikovaného odborníka, který konstatoval, že kvalita výkazů, které předávají pojišťovny dohledu, byla v minulosti velmi pochybná. Proč tomu tak je? A jak lze za pomoci IT zajistit, aby všechna čísla skutečně seděla?  

Odpovědi se v tomto případě ujal Karel Waisser, ředitel úseku informačních technologií a provozu:

Již v současnosti je řada důležitých reportů, které umožňují dohledu kontrolovat situaci pojišťovny automatizovaně. Bez toho to při dnešním objemu dat ani nejde a je tomu tak i v Allianz pojišťovně. Používané IT výstupy plně odpovídají účetním a pojistně technickým standardům. Navíc výstupy jsou kontrolovány na více úrovních. Jedním z nejdůležitějších kontrolních mechanizmů je pravidelná kontrola IT výstupů odbornými útvary, tj. zejména úseky pojistné matematiky a účetnictví. Tím se zmenšuje možnost vzniku chyby.

Důležité ukazatele společností navíc prověřuje audit. Jak interní audit, tak hlavně i externí. Oba audity se zaměřují jak na vlastní hodnoty, tak na procesy uvnitř společnosti. Navíc často provádějí křížovou kontrolu, ať již systematickou či namátkovou, mezi jednotlivými výstupy a poukazují na zjištěné nedostatky. Audity také zjišťují, z jakých vstupních hodnot IT systém daný report vytvořil. Tím se nezávisle kontroluje, zda reportovaná čísla odpovídají realitě. Je otázkou, jak dále hladinu automatizace ještě zvyšovat a zkvalitňovat, aby to přineslo požadovaný efekt. IT řešení, byť sebelépe připravené, je vždy jen nástrojem, který pomáhá, ulehčuje práci, protože co se má reportovat, vždy definují a musí definovat lidé. 

 

Budou letos podnikatelé ochotni investovat víc peněz do pojištění svých firem? Odpovídá Václav Bohdanecký, ředitel úseku pojištění firem:

V souvislosti s ekonomickou situací firem se nedá očekávat, že by podnikatelé letos byli obecně připraveni investovat do svého pojištění více peněz. Zároveň si ale díky několika loňským kalamitám – tíze sněhu, záplavám, povodním a krupobití - uvědomili, jak může jedna událost ovlivnit činnost jejich firem, případně celkovou existenci jejich podnikání. A prozřeli i ti, kteří se z důvodu své vzdálené polohy od vodních toků nebáli záplav. Najednou zjistili, že živly nemají žádné mantinely a nepojistit se, nebo pojištění výrazně omezit, by mohlo mít fatální důsledky. Faktem je, že možná i díky úspoře nákladů se také začali více zajímat o stavbu svého pojištění, limity rizik, výši spoluúčasti…, a to nejen v horizontu letošního roku, ale dlouhodobě.

Podnikatel například může ušetřit právě na zvýšení spoluúčasti, protože v případě katastrofy je schopen menší škodu pokrýt z vlastních prostředků, ale velká by pro něj mohla být existenční záležitostí. Proto je tato úspora mnohem účelnější, než snižování pojistné částky. A takových možností úspor se v široké škále podnikatelského pojištění najde více. Proto naši firemní poradci a odborníci na podnikatelské pojištění dnes častěji průběžně komunikují s klienty při správě smluv, nikoliv až při jejich obnově. Tím mohou v předstihu účinněji reagovat na případné ekonomické nebo provozní problémy pojištěných a pojistnou smlouvu upravit.


Myslíte, že bude dál pokračovat masivní prodej jednorázového životního pojištění? Zkresluje to podle vás trh, či nikoliv?

Na tuto poslední zvídavou otázku nám odpověděl Libor Novák, ředitel úseku pojištění osob:

Za masivním rozvojem trhu v oblasti jednorázového pojištění stojí zejména produkty s různými typy garancí - také v oblasti investic hodně lidí hledá jistotu a tyto produkty jistotu nabízejí. I nadále budou jistě tyto produkty populární a hojně sjednávané, odhadovat celkový růst trhu je ale obtížné - výsledky prodejů jednorázových prodejů jsou z podstaty dosti nestálé a často je celkový obrázek trhu výrazně ovlivněn výsledky jedné či dvou pojišťoven.

Jistě se dá souhlasit s tím, že úspěch jednorázových produktů zkresluje obrázek celého pojistného trhu, který v klíčovém segmentu běžně placeného pojistného roste jen mírně, resp. spíše stagnuje. Výsledky tedy nejsou zase tak růžové, jak by se úplně na první pohled mohlo zdát.

Všem srdečně děkuji za odpovědi,

Dagmar Šístková.


 Zdroj: Allianz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články