Aon podal námitky proti veřejné zakázce Olomouckého kraje

Aon Central and Eastern Europe a.s. (Aon) podal námitky proti veřejné zakázce na výběr pojišťovacího makléře, kterou vyhlásil Olomoucký kraj. O veřejnou zakázku se totiž může ucházet pouze a jedině makléř, který bude po celou dobu plnění veřejné zakázky členem Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM). Jednou ze zadávacích podmínek je předložení osvědčení o členství v AČPM a kopie potvrzení o délce členství.

Aon protestuje, protože není členem AČPM. Podle právníků Aon dochází k porušení zákona.

Členství v AČPM nemá vliv na plnění veřejné zakázky a nemůže tak být "jiným požadavkem zadavatele na plnění veřejné zakázky", tvrdí právníci AON a dodávají, že tento požadavek působí diskriminaci dodavatelů objektivně způsobilých k plnění veřejné zakázky.

AON tak nemá možnost ucházet se o plnění veřejné zakázky podáním nabídky v zadávacím řízení a vzniká mu tak újma, tvrdí právní zástupci Aon.


Co vyžaduje zákon

Podle zákona musí být pojišťovací makléř zapsán do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. Tento registr vede Česká národní banka. Makléř musí splňovat podmínky důvěryhodnosti a podmínky pro vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti.

Členství v jakékoliv komoře či profesní organizaci není zákonem ani jiným právním předpisem požadováno.

AČPM podle AON není obdobou profesní komory a požadavek na členství se váže k subjektu dodavatele, nikoli ke způsobu plnění veřejné zakázky.

Členství v AČPM objektivně nemá vliv ani na způsobilost makléře poskytnout zadavateli poptávané služby, ani na kvalitu vlastního plnění.

Aon z AČPM v minulosti vystoupil, protože se neztotožňoval s jejím působením na českém pojišťovacím trhu.


Aon žádá zrušení požadavku na členství v AČPM

Aon je proto přesvědčen o tom, že Olomoucký kraj porušil zákon a domáhá se zrušení požadavku na členství v AČPM.

Zadavatel je povinen rozhodnout o námitkách do 10 dnů.

Pokud Olomoucký kraj námitkám nevyhoví, Aon má možnost podat návrh na přezkoumání úkonů Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Zdroj: DŠ

Komentáře

Přidat komentář

Jo makléři....

Haha,  24. 5. 2011

Jo, jo veřejné zakázky...

</url>http://vypravci.blogspot.com/2011/05/odmenovani-pojistovacich-makleru-jejich.html</url>

RSS