Aon podal námitky proti veřejné zakázce Olomouckého kraje


			Aon podal námitky proti veřejné zakázce Olomouckého kraje

Aon Central and Eastern Europe a.s. (Aon) podal námitky proti veřejné zakázce na výběr pojišťovacího makléře, kterou vyhlásil Olomoucký kraj. O veřejnou zakázku se totiž může ucházet pouze a jedině makléř, který bude po celou dobu plnění veřejné zakázky členem Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM). Jednou ze zadávacích podmínek je předložení osvědčení o členství v AČPM a kopie potvrzení o délce členství.

Aon protestuje, protože není členem AČPM. Podle právníků Aon dochází k porušení zákona.

Členství v AČPM nemá vliv na plnění veřejné zakázky a nemůže tak být "jiným požadavkem zadavatele na plnění veřejné zakázky", tvrdí právníci AON a dodávají, že tento požadavek působí diskriminaci dodavatelů objektivně způsobilých k plnění veřejné zakázky.

AON tak nemá možnost ucházet se o plnění veřejné zakázky podáním nabídky v zadávacím řízení a vzniká mu tak újma, tvrdí právní zástupci Aon.


Co vyžaduje zákon

Podle zákona musí být pojišťovací makléř zapsán do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. Tento registr vede Česká národní banka. Makléř musí splňovat podmínky důvěryhodnosti a podmínky pro vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti.

Členství v jakékoliv komoře či profesní organizaci není zákonem ani jiným právním předpisem požadováno.

AČPM podle AON není obdobou profesní komory a požadavek na členství se váže k subjektu dodavatele, nikoli ke způsobu plnění veřejné zakázky.

Členství v AČPM objektivně nemá vliv ani na způsobilost makléře poskytnout zadavateli poptávané služby, ani na kvalitu vlastního plnění.

Aon z AČPM v minulosti vystoupil, protože se neztotožňoval s jejím působením na českém pojišťovacím trhu.


Aon žádá zrušení požadavku na členství v AČPM

Aon je proto přesvědčen o tom, že Olomoucký kraj porušil zákon a domáhá se zrušení požadavku na členství v AČPM.

Zadavatel je povinen rozhodnout o námitkách do 10 dnů.

Pokud Olomoucký kraj námitkám nevyhoví, Aon má možnost podat návrh na přezkoumání úkonů Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Zdroj: DŠ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Jo makléři....

Haha,  24. 5. 2011

Jo, jo veřejné zakázky...

</url>http://vypravci.blogspot.com/2011/05/odmenovani-pojistovacich-makleru-jejich.html</url>

RSS