Aon uspěl s námitkami proti podmínkám veřejné zakázky


			Aon uspěl s námitkami proti podmínkám veřejné zakázky

Aon Central and Eastern Europe a.s. uspěl v boji proti nesprávně vymezeným zadávacím podmínkám veřejné zakázky na pojištění, vyhlášené Zlínským krajem. Serveru www.opojisteni.cz to oznámil Martin Kovařík, člen sdružení INDOC, které Aon ve veřejných zakázkách zastupuje.

Veřejná zakázka byla zadána formou otevřeného nadlimitního řízení, v jehož rámci bylo ve lhůtě pro podání žádostí zadavateli doručeno pět nabídek. Šlo o zakázku na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací. 23. srpna dopoledne proběhlo otevírání obálek za účasti zástupců tří uchazečů, při kterém žádný ze zástupců nesdělil námitky proti zadávací dokumentace. Aon nabídku nepředložil, ale podal proti zadávacím podmínkám námitky.

„Zlínský kraj uvedl v zadávacích podmínkách, že vítězná pojišťovna bude platit odměnu pojišťovacímu makléři zadavatele společnosti RENOMIA,“ vysvětlil Kovařík.

Výši odměny pojišťovacímu makléři zadavatel nestanovil a ponechal ji na "rozhodnutí konkrétní pojišťovny". Tento postup však považujeme za porušení zákona, zdůraznil Kovařík.

Zadávací podmínky veřejné zakázky tak byly nedostatečně vymezeny, což působilo netransparentnost zadávacího řízení a vytvářelo potenciální prostor pro nelegitimní motivaci makléře, který má vliv na průběh zadávacího řízení, ze strany pojišťoven. Pokud by zadavatel usiloval o transparentní zadání veřejné zakázky, stanovil by jednotnou výši odměny makléře, kterou by uchazeči zakalkulovali do svých nabídkových cen.

Za popsaného stavu však výše odměny makléři může působit jako pobídka, aby byla preferována nabídka dodavatele, který nabídl nejvyšší odměnu makléři.

Aon proto podal proti zmíněné zadávací podmínce námitky, kterým zadavatel vyhověl, a jako opatření k nápravě celé zadávací řízení zrušil.
Zdroj: Aon

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články