AXA spouští nový e-shop


			AXA spouští nový e-shop

Finanční skupina AXA spustila nový e-shop pro on-line prodej svých produktů. Jako první je v nabídce on-line úrazové pojištění 5 PLUS. K uzavření pojistné smlouvy stačí pouze občanský průkaz, platební karta a 5 minut času.  Spolu s efektivním propojením všech distribučních kanálů je spuštění nového e-shopu dalším krokem, jak AXA reaguje na měnící se požadavky současné digitální generace klientů. 

Současná generace klientů zásadně mění svoje preference v komunikaci a nákupní chování v souvislosti s dostupností a rozšířením digitálních technologií. Skupina AXA tyto trendy dlouhodobě sleduje a na jejich základě vytváří funkční multikanálový distribuční model, který na nové požadavky klientů flexibilně reaguje. Jeho výhoda spočívá především v tom, že jsou veškeré distribuční kanály propojeny, tudíž jsou informace od klientů sdíleny v reálném čase. Záleží pouze na preferenci klienta, který komunikační kanál si pro kontakt s pojišťovnou vybere.

Infografika-AXA_TK_2015-1

„Dělit distribuční kanály na tradiční a digitální je dle mého názoru již přežitý pohled. Na distribuci bychom měli nahlížet jako na ekosystém, jehož cílem je klienta edukovat, splnit jeho potřeby a v maximální možné míře také splnit jeho preference na variabilitu interakce a vzájemnou propojenost. AXA tak spuštěním prvního multikanálového produktu vykročila tím správným směrem,“ říká Michael Pupala, ředitel útvaru řízení strategických partnerství a digitalizace.    

Novým digitálním distribučním kanálem je i e-shop, který nabízí možnost uzavření úrazového pojištění online. Nový produkt úrazového pojištění 5 PLUS je určen aktivním lidem, kteří chtějí chránit sebe, případně i celou svou rodinu před následky úrazu, ale nemají čas navštěvovat pobočku pojišťovny. Lze ho uzavřít rychle a jednoduše přes webové stránky AXA, a celý proces nezabere více než 5 minut času.   

„Hlavním účelem úrazového pojištění je ulehčení období po úrazu a poskytnutí prostředků na uhrazení co nejkvalitnějšího medicínského zákroku. Kvalitní úrazové pojištění totiž zajistí finanční pomoc celé rodině ve chvíli, kdy vážnější úraz jejího člena způsobí dlouhodobější výpadek pravidelného příjmu,“ shrnuje výhody Daniela Barnová, produktová specialistka.  

Výhody úrazového pojištění 5 PLUS

  • Rozsah pojistné ochrany pro případ trvalého poškození následkem úrazu je možno volit ze tří variant pojistných sum: 1 000 000 Kč, 1 500 000 Kč nebo 2 000 000 Kč. Ze zvolené pojistné sumy je v případě pojistné události vypočítáno a následně vypláceno pojistné plnění podle závažnosti tělesného poškození.
  • Při pojištění celé rodiny je pojištěný nejen pojistník s manželem/manželkou, ale automaticky jsou pojištěné i děti, a to na 50 % pojistné sumy klienta, který pojištění uzavírá.
  • Pojištění se automaticky vztahuje i na děti, které se do rodiny narodí až po uzavření pojistné smlouvy.
  • Jako poděkování dochází každý rok k navýšení pojistné částky o 5 %, přičemž výška pojistného zůstává nezměněná.

 

Infografika-AXA_TK_2015-2

Zdroj: AXA group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články