ČPP: Kvůli Solventnosti 2 nezbývá pojišťovnám čas na jejich byznys


			ČPP: Kvůli Solventnosti 2 nezbývá pojišťovnám čas na jejich byznys

Na anketní otázky, určené pojišťovnám, dnes odpovídá tisková mluvčí  České podnikatelské pojišťovny Renata Svobodová. Pojišťovna v letošním roce předpokládá nárůst poptávky po pojištění podnikatelských rizik s tím, že zřejmě poroste i ochota občanů investovat do pojištění.

V odpovědích pro web opojištění.cz ČPP rovněž velmi otevřeně upozorňuje na náklady, spojené s opatřením Solventnost 2, které způsobují růst vedlejších škod, protože kvůli Solventnosti 2 není čas dělat pojišťovací byznys...

 

*Můžete odhadnout, jaké bude letošní tempo růstu předepsaného pojistného a proč?

 

Rozhodující vliv na vývoj trhu v roce 2011 bude mít případné oživení růstu ekonomiky, především průmyslové a stavební výroby a dopad sociálních reforem. Předpokládáme zvýšení poptávky po kvalitním pojištění jak ze strany výrobců, tak obyvatel. Segment životního pojištění nadále potáhne zejména investiční životní pojištění a jednorázové platby klientů, včetně mimořádného pojistného. V neživotním pojištění lze očekávat nárůst poptávky po pojištění podnikatelských rizik a oživení prodeje vozidel by se postupně mohlo promítnout jak do zájmu o povinné ručení, tak zejména o havarijní pojištění. Lidé si také stále více uvědomují riziko možného ohrožení či ztráty svého majetku přírodními živly, tomu bude odpovídat také ochota občanů investovat do pojištění.

ČPP je univerzální pojišťovna s významným postavením na domácím trhu. S počtem 970 tisíc vozidel je třetím největším poskytovatelem povinného ručení u nás, přičemž tento úspěch podpořil nárůsty i v ostatních segmentech. V letošním roce počítáme s růstem předepsaného pojistného i zisku.


*Vytvořili jste speciální týmy pro Solvency 2? A kolik je v nich lidí?


ČPP se účastní několika paralelních projektů - na sólo úrovni, na skupinové úrovni a ve společném projektu ČAP, ČSpA, ČNB a MF. Více či méně se tak Solventností 2 zabývá 20-30 lidí. Účastníci nejsou alokováni pouze na Solventnost II, proto jejich počet neodpovídá alokovaným kapacitám, ty jsou nižší. Na druhou stranu jsou aktivity společné pro Kooperativu, ČPP a VIG Re a některé i pro PČS.


*Na kolik vás opatření Solvency 2, které začne příští rok platit, přijde?


Přímé náklady budou v desítkách milionů korun za všechny společnosti. K nim je nutno připočíst náklady mzdové a někdy i škody způsobené tím, že pro Solventnost 2 není čas na byznys. Tento odhad však zatím není k dispozici.


*Je možné, že by některé české pojišťovny nezvládly přípravu na Solvency 2?


Nemáme informace o tom, že by některé pojišťovny měly mít problémy. Tuto skutečnost potvrzuje sběr dat QIS5 organizovaného ČAP, kterého se zúčastnilo 18 pojišťoven.


*Budou letos podnikatelé ochotni investovat víc peněz do pojištění svých firem?


Napříč pojistným trhem je vyvíjen tlak na pokles pojistných sazeb, a to až na samou hranici únosnosti pro pojišťovny. S ohledem na situaci lze očekávat, že ochota podnikatelů investovat víc peněz do pojištění bude i nadále malá. Nicméně s předpokládaným ekonomickým růstem by se mohly objevit i nové požadavky na pojištění rizik v určité míře dosud nedoceněných - například pojištění přerušení provozu, pojištění strojů a elektroniky, pojištění odpovědnosti za vadný výrobek. A téměř s jistotou poroste zájem o navýšení limitů pojistného plnění u pojištění odpovědnosti za škody. Dá se očekávat, že výše pojistného za pojištění nových rizik bude narůstat až v druhé polovině letošního roku nebo spíš až v roce příštím.


*Myslíte, že bude dál pokračovat masivní prodej jednorázového životního pojištění? Zkresluje to podle vás situaci na trhu, či nikoliv?


Ano, lze očekávat, že tento trend bude pokračovat i v letošním roce. Právě jednorázové pojistné životního pojištění se významnou měrou podílí na růstu pojistného trhu. Pokud bychom odečetli toto pojistné z celkového předpisu, ukáže se, že běžně placené pojistné životního pojištění již takové dynamiky zdaleka nedosahuje.


*A ještě pohled do vaší kuchyně. Na našich stránkách jsme citovali kvalifikovaného odborníka, který konstatoval, že kvalita výkazů, které předávají pojišťovny dohledu, byla v minulosti velmi pochybná. Proč tomu tak je? A jak lze za pomoci IT zajistit, aby všechna čísla skutečně seděla?


Uvedená kritika se ČPP netýká. Za správnost dat a kontrolu odesílaných reportů/výkazů ručí v ČPP odbor controllingu. Ten současně odpovídá i za jasné vymezení a definice jednotlivých pojmů a termínů.


Děkuji za odpovědi.


Dagmar ŠístkováZdroj: DŠ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články