Krádež za bílého dne?


			Krádež za bílého dne?

Poslanci Rudolf Chlad (TOP O9), Jeroným Tejc (ČSSD)a Jan Pajer (ODS) navrhují změnu zákona o pojišťovnictví, která by nařídila pojišťovnám povinně jednou ročně odvést státu na zvláštní účet 6 % z předepsaného pojistného z pojištění odpovědnosti za předcházející rok. Snahou je tímto způsobem financovat hasiče.

Ve skutečnosti však jde o krádež za bílého dne. Pojišťovny jsou akciové společnosti, které nepatří státu, ale soukromým vlastníkům (poněkud jiné je to v případě zdravotních pojišťoven, ale to je zas jiný příběh...)

Pojišťovny by podle navrhovaného zákona odvedly peníze do 31. března na zvláštní účet ministerstva vnitra a poté by se peníze rozdělily. Tři pětiny ze získané částky by dostaly hasičské záchranné sbory krajů, záchranný útvar a hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, dvě pětiny by se rozdělily krajům.

Za nesplnění odvodové povinnosti by ČNB mohla uložit pokutu až do 50 miliónů korun.

Není to poprvé, kdy je snaha veřejně uzmout pojišťovnám něco z jejich kapitálu, který je soukromý. Poprvé to bylo v roce 2001, pak opět v roce 2002 (po povodních).


Zavedení zvláštní daně

Ve skutečnosti jde o to zavést pro některé lidi novou daň, která se v tomto případě decetně nazývá „odvod“. Vlastně jde o daň z pojištění, která by se ale využila jen pro jeden jediný produkt: pro majitele povinného ručení.

Návrh neřeší, kdo by byl správcem odvedených částek, takže realizace by byla jen těžko uskutečnitelná.

Ale co je ještě horší: návrh novely zákona o pojišťovnictví diskriminuje každého vlastníka tuzemského vozidla bez ohledu na to, kdo za škodu, při níž byl nutný zásah hasičů, odpovídal. Za škodu bychom nakonec museli zaplatit my všichni, držitelé povinného ručení.

Je třeba také vzít v úvahu, že po českých silnicích se pohybují vozidla, registrovaná v jiných zemích. A ta jsou obvykle pojištěna v zemi, kde je vozidlo registrováno. Přestože mohou způsobit dopravní nehodu, „jejich“ pojišťovna by navrhovaný odvod stejně neplatila.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla totiž mohou provozovat i pojišťovny z jiných členských států na základě práva zakládat pobočky a bylo by velmi obtížné kontrolovat u nich plnění odvodové povinnosti.


Ekonomický dodatek

Návrh nelze promítnout do českého právního řádu, protože je v rozporu s předmětem zákona o pojišťovnictví.

A ekonomický dodatek (pro ty, kteří nevědí, jak pojišťovny fungují): nikdy nelze srovnávat přijaté pojistné v daném období s vyplacenými pojistnými plněními. Pojištění, které provozují komerční pojišťovny, nefunguje na principu průběžného financování, ale na kapitálovém principu, kdy se ke každé smlouvě musí vytvářet technické rezervy.


Jaké existuje řešení?

Ministerstvo financí dlouhou dobu doporučuje hledat to nejspravedlivější řešení.

Mohlo by například jít o zavedení povinnosti osob, které zavinily svým konáním nutnost výjezdu hasičského záchranného sboru, hasičům tyto náklady uhradit. Povinnost uhradit náklady, vzniklé při zásahu hasičského záchranného sboru, by mohla být zakotvena v zákoně o Hasičském záchranném sboru České republiky.

Návrh, který předložili poslanci, ministerstvo jednoznačně zamítá.


Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články