Město Zlín muselo zrušit veřejnou zakázku na pojištění


			Město Zlín muselo zrušit veřejnou zakázku na pojištění

Aon Central and Eastern Europe a.s. uspěl v boji proti nesprávně vymezeným zadávacím podmínkám veřejné zakázky na pojištění, vyhlášené Statutárním městem Zlín. Serveru www.opojisteni.cz to oznámil Martin Kovařík, člen sdružení INDOC, které Aon ve veřejných zakázkách zastupuje.

Město Zlín uvedlo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, že vítězná pojišťovna bude platit odměnu pojišťovacímu makléři zadavatele společnosti ITEAD a. s. Na dotaz Aon, týkající se odměňování zmíněného pojišťovacího makléře zadavatel uvedl, že "nestanoví výši odměny pojišťovacího makléře". Právě to bylo hlavním důvodem, proč Aon podal námitky proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky.

“Zadavatel nesprávně vymezil zadávací podmínky veřejné zakázky, neboť uchazeči museli do svých nabídkových cen zahrnout i odměnu za služby pojišťovacího makléře zadavatele, která však nebyla zadavatelem nijak specifikována. Navíc činnost pojišťovacího makléře nebyla předmětem plnění veřejné zakázky,” vysvětlil Kovařik a dodal, že zadavatel by tak nebyl schopen hodnotit nabídky podle základního hodnotícího kritéria "nejnižší nabídkové ceny", které si sám stanovil.

“Tato cena by byla zkreslena odměnou za služby makléře, kterou každý uchazeč zahrne do své nabídkové ceny podle vlastní úvahy,” dodal Kovařik.

Zadavatel se navíc v zadávacím řízením nechal zastoupit pojišťovacím makléřem, který nesplňuje zákonný požadavek nepodjatosti, neboť má pochopitelně osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči ji spojuje jiný obdobný poměr. To vyplývá ze skutečnosti, že tento makléř bude placen vítěznou pojišťovnou.

Město Zlín námitkám společnosti Aon vyhovělo z důvodu nejasnosti zadávací dokumentace a jako opatření k nápravě zadávací řízení zrušilo.

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články