Opět problém s veřejnými zakázkami- tentokrát šlo o pojištění studentů


			Opět problém s veřejnými zakázkami- tentokrát šlo o pojištění studentů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil veřejnou zakázku na pojištění studentů, vyhlášenou Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Zadavatel v podmínkách zadání a ani na základě žádosti o dodatečné informace nijak neurčil výši provize, která bude hrazena jeho makléři, společnosti ITEAD, a.s. Společnost Aon Central and Eastern Europe a.s. se proto obrátila se stížností na ÚOHS.

Úřad návrhu společnosti Aon vyhověl a konstatoval, že zadavatel pochybil, když v podmínkách zadání nevyčíslil výši provize pro makléře. Zadávací dokumentace tak byla neurčitá a uchazeči neměli dostatek informací ke zpracování nabídkové ceny. Zadávací řízení bylo úřadem zrušeno a zadavateli byla uložena povinnost k úhradě nákladů řízení (jedná se o částku ve výši 30 000 korun).

Úřad rovněž dovodil, že zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky na výběr pojistitele nedisponoval informací o výši provize pro pojišťovacího makléře společnosti ITEAD, a.s., jelikož hodnota služeb, které by měly být pokryty touto provizí, nebyla v případě výběru této společnosti (ITEAD, a.s.) vysoutěžena v souladu se závěry vyplývajícími z rozhodovací praxe úřadu a soudů.

Zadavatelé budou muset při vyhlašování veřejných zakázek na pojištění uvádět konkrétní výši provize, čímž dojde ke zprůhlednění provizí nejen vůči zadavatelům, pojišťovnám, ale také vůči ostatním makléřům, kteří uvidí, kolik a kde ostatní inkasují. Lépe se budou identifikovat nevyhlášené zakázky na makléře, které v současné době zadavatelé často zadávají mimo režim zákona o veřejných zakázkách s odůvodněním, že služby pojišťovacího makléře jsou pro ně bezúplatné (zadavatelé v rozporu se zákonem nezohledňují provize, které makléři platí skrytě v rámci plateb pojišťovnám).

Rozhodnutí zatím není pravomocné, lze proti němu ještě do 15 dnů od doručení podat rozklad.

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS