Plechová historie: Lidová pojišťovna „Čechoslavia“, a.s.


			Plechová historie: Lidová pojišťovna „Čechoslavia“, a.s.

Plechová historie - díl dvanáctý.

Dnešní díl věnujeme pojišťovně, která svou „lidovost“ měla i v názvu. Působila aktivně na celém území Československé republiky, proto si většinu známých tabulek můžeme ukázat v češtině a slovenštině. Určitě existovaly i tabulky v jiných jazykových verzích, ale znám pouze jednu v němčině.


Lidová pojišťovna „Čechoslavia“, a.s.


Založena byla v roce 1919, ale vyvíjet činnost začala až v roce následujícím. Měla se čile k světu, za pár let značně rozšířila množství jednotlivých oborů pojišťování.

Během relativně krátké doby své existence vydala celkem hodně druhů tabulek.

 

Čechoslavia č. 1 a 2

 

Pochopitelně nevím, zda byly tyto tabulky vydány dříve než smaltované. Je pravděpodobné, že se při vydávání druhy střídaly a možná se používalo více druhů najednou (což platí pochopitelně pro všechny pojišťovny).

Vytlačované tabulky bývají graficky zajímavější a propracovanější, proto jim dáváme v číslování přednost.

Vydány byly jistě souběžně s jednatelstvími číslo 1 a 2. Ty jsou však v červené i modré verzi. Je tedy pravděpodobné, že i malé tabulky měly modré pozadí... zatím jsem však takovou nezahlédl.

 

Čechoslavia č. 3

Podobnost s tabulkami č. 5 až 8 se nabízí a je tedy pravděpodobné, že tabulka vyšla i v jiných barvách i jazycích.

 

Čechoslavia č. 4

 

Velmi zajímavá tabulka oválného tvaru, který využívalo jen málo ústavů. A pokud již ano, tak většinou u vytlačovaných druhů.

 

Čechoslavia č. 5 až 8

 

 

 

 

Tabulky vydávali zástupci „Čechoslavie“ pojištěným asi dlouho, jistě byly opakovaně objednávány ve smaltovnách, protože se vyskytují ve více drobně se odlišujících verzích.

 

Čechoslavia č. 9 a 10

 

 

Podtržení názvu se asi mnohokrát na tabulkách nevyskytovalo. Popravdě řečeno si v tuto chvíli nevzpomínám na jinou tabulku, kde by se tato úprava vyskytovala.

Tabulky se liší v drobnosti – podtržení se jednou dotýká nápisu a u další verze ne. Nejedná se však o chybu smaltovny, byla to opravdu dvě různá vydání.

 

Čechoslavia č. 11

 

Jediná tabulka této pojišťovny v němčině. Znám ji sice pouze ze tří sbírek, ale všechny byly stejné – v podtržení se neliší.

 

Čechoslavia – jednatelství č. 1a 2 

 

 

Obě tabule jednatelství byly vydány zároveň s tabulkami č. 1 a 2. Liší se kromě barvy pozadí i nápisem „akc. společnosti“.

 

Čechoslavia – jednatelství č. 3

Relativně malá tabule byla vydána pravděpodobně těsně před vznikem tzv. Protektorátu, protože ji lze najít nejčastěji ze všech jednatelství.

 

Čechoslavia – jednatelství č. 4

Krásná tabule jednatelství, bohužel pro dobu vydání neznám žádné údaje.


I Čechoslavia jistě používala více tabulek, než kolik jsme dnes poznali. Pokud nějakou znáte, budu rád, když se o její fotografii podělíte s ostatními čtenáři. Proto na závěr připojím obvyklé připomenutí – své připomínky nebo doplňky ke katalogu posílejte prosím na adresu pojtabulky@seznam.cz.

T.J.

Zdroj: T.J.

Komentáře

Přidat komentář

Škoda

Karel Ježek,  4. 12. 2011

Tahle rubrika je vynikající, vždycky, když mám v práci chvilku volna - a že ho v našem oboru moc není! - dívám se na tuhle kuriozitu.
Šlo vlastně o reklamu, každý se mohl podívat, že soused si pojistil dům, ale hlavně u koho, u které společnosti. Ale kolik v tom bylo nápadů a rozmanitostí.
Je jen škoda, že autorovi "Plechové historie" patrně nikdo z čtenářů nepomáhá. Vždyť právě pojišťováci by měli mít nejvíc příležitostí se zeptat, kdo má doma starou tabulku pojišťovny a věnovat ji tak zanícenému sběrateli...

RSS

Související články