Pojistný trh: Mírný růst díky vývoji podnikatelského pojištění


			Pojistný trh: Mírný růst díky vývoji podnikatelského pojištění

Vývoj pojistného trhu podle statistik České asociace pojišťoven (ČAP) za třetí čtvrtletí je tažen neživotním pojištěním, zvláště se pak daří produktům podnikatelského pojištění. Celkové předepsané pojistné meziročně mírně vzrostlo o cca 600 mil. Kč, což odpovídá 0,7% růstu. Dynamičtějším segmentem je pak neživotní pojištění, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 3,6 %, naopak v oblasti životního pojištění dochází k setrvalému poklesu, a to o 3,7 %.

Neživotní pojištění pokračuje v pozitivním trendu, když z 3,2% růstu v 1. pololetí zrychlilo na aktuální 3,6% růst. Nezabránilo tomu ani oslabení dynamiky ve vývoji produktu povinného ručení. Předepsané pojistné za povinné ručení totiž ve 3. čtvrtletí 2015, ve srovnání s 4,6% růstem za celý rok 2014, posílilo o pouhých 1,7%.

Ostrý konkurenční boj stále neumožňuje dostatečné navyšování pojistného, které by dokázalo pokrýt závazky vyplývající z nové legislativy roku 2014 (nový občanský zákoník, Fond zábrany škod, výjezdy Hasičského záchranného sboru). Přijaté pojistné rovněž nepokrývá ani náklady spojené se zrušením příspěvků neplatičů povinného ručení do Garančního fondu ČKP. V havarijním pojištění se pak ve 3. čtvrtletí zvýšil předpis pojistného o 5,3 %, tento růst je nicméně dán především rostoucím počtem pojištěných vozidel.

Neživotní pojištění tak drží zejména podnikatelské pojištění, o které je v návaznosti na dynamický rozvoj národního hospodářství zvýšený zájem. Přijaté pojistné u podnikatelského pojištění se zvýšilo o 600 mil. Kč, tj. o 4,1 %.

Legislativní změny pomohou životnímu pojištění

Odlišná situace panuje v oblasti produktů životního pojištění. Předepsané pojistné pokleslo o téměř 1,3 mld. Kč – ze 34,6 mld. Kč ve 3. čtvrtletí 2014 na aktuálních 33,3 mld. Kč. Ke značnému poklesu došlo zejména u produktů s jednorázovým pojistným, kde se celkové pojistné meziročně snížilo dokonce o cca 30 %, zatímco u produktů s běžně placeným pojistným oslabilo o 2 %, tedy o cca 700 mil. Kč. S klesajícím objemem běžně placeného pojistného souvisí i prohlubující se pokles počtu aktivních smluv. Ve srovnání se stejným obdobním loňského roku se zredukoval počet těchto smluv z 6,025 mil. na aktuálních 5,743 mil.

„Vývoj trhu životního pojištění je stále ovlivněn úpravou loňské legislativy týkající se daňové uznatelnosti soukromého životního pojištění. Je také zjevné, že další podobu tohoto produktu může ovlivnit připravovaná regulace zprostředkovatelských provizí, která by měla vést zprostředkovatele k poskytování kvalitního dlouhodobého servisu a k odstranění nežádoucího fenoménu přepojišťování, pokud tak není v samotném zájmu klienta. Produkt životního pojištění se spořicí složkou je standardním odpovědným způsobem zajištění se na stáří, kterému aktuální situace při jeho prodeji škodí,“ okomentoval situaci v životním pojištění výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek.

Zdroj: ČAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články