Pojišťovna VZP vyjednala lepší podmínky zajistného programu


			Pojišťovna VZP vyjednala lepší podmínky zajistného programu

Pojišťovna VZP uzavřela jednání se svými zajistiteli. Nově je schopná pokrýt větší rizika i jejich širší škálu.

 

 

Pro náš další rozvoj bylo důležité vyjednat rozšíření kapacity zajistného programu a odstranění některých stávajících výluk ze zajistného slipu, které nás omezovaly v obchodní činnosti. Ve všech bodech jednání jsme byli úspěšní, komentuje vyjednané podmínky Tomáš Urban, vedoucí oddělení pojištění podnikatelských rizik PVZP.

Nově tak zajistný program pokrývá speciální rizika spojená s profesní odpovědností lékařů a nemocnic, rozšiřuje zajištění na škody způsobené vadou zdravotnických přístrojů, nástrojů a jiných zařízení (např. speciální lůžka, gynekologická lůžka) pro jejich výrobce či dodavatele a doplňuje další rizika v pojištění majetku a odpovědnosti obcí, měst a krajů.

Zdroj: Pojišťovna VZP, a.s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články