Pojišťovny musejí do letošního prosince sjednotit pojistné pro ženy a muže


			Pojišťovny musejí do letošního prosince sjednotit pojistné pro ženy a muže

Začněme otázkou určenou pro ty, kteří přece jen události v pojišťovnictví denně nesledují:

Proč se vlastně sazby pro ženy a muže sjednocují?

Tady je odpověď:

Jednotné sazby pojistného pro ženy a muže musejí být zavedeny pro nové pojistné smlouvy od 21. prosince 2012 na základě loňského rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. 

Cílem je aplikovat princip rovnosti pohlaví i na oblast pojištění, a to navzdory statisticky průkazným rozdílům například v úmrtnosti mezi ženami a muži.

Pojišťovny i velká část odborné veřejnosti se dlouhodobě snažily vysvětlit dobré důvody pro odlišné sazby pojistného a do směrnice 2004/113/ES o rovném zacházení s muži a ženami se podařilo prosadit odstavec poskytující pojištění výjimku.

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 1. března 2011 v případu stížnosti belgické asociace spotřebitelů (tzv. případ Test-Achats) však zmíněný odstavec směrnice zrušilo. Panuje shoda, že toto rozhodnutí již nebude možné obejít a pojišťovny i klienti v 30 zemích Evropského hospodářského prostoru (27 zemí EU, Norsko, Island a Lichtenštejnsko) se mu budou muset podřídit.

Rozhodnutí Soudního dvora však pouze zrušilo výjimku a neobsahovalo žádný další návod či interpretaci. Vyvolalo okamžitě značnou pozornost a řadu otázek mezi pojišťovnami a u odborné veřejnosti.

Postoj Evropské komise

Rozhodnutí Soudního dvora Evropská komise ústy své místopředsedkyně Viviane Redingové přivítala jako přelomové (doslova: „dnes je významný moment pro rovnost pohlaví v Evropské unii”).

S ohledem na řadu otevřených otázek však Komise slíbila připravit pro pojišťovny podrobnější stanovisko, které vydala nedávno (22. prosince 2011). V tomto dokumentu se Komise snaží vyjasnit některé otevřené otázky, například "kterých pojistných smluv se sjednocení sazeb bude týkat (definice nové pojistné smlouvy a rozhodného data) nebo v jakých případech mohou pojišťovny i nadále pro své interní účely informace o pohlaví sbírat a používat."

Jiří Markvart, advokát advokátní kanceláře Ambruz & Dark/Deloitte Legal, k postoji Evropské komise říká:  „Přestože stanovisko Evropské komise většinu otázek poměrně jednoznačně řeší, na některé z nich existují i jiné názory z renomovaných zdrojů a k některým z nich může být v jednotlivých státech navíc přistupováno z důvodu rozdílů v právních řádech poněkud odlišně. Týká se to například definice tzv. nových smluv nebo dne rozhodného pro sjednocení sazeb. Bude rovněž záležet na tom, jak a kdy bude změna implementována v české legislativě. Spousta možných problémů proto zůstává neuzavřená a otevírá prostor k více výkladům a postupům,“ a Karel Veselý, ředitel oddělení poradenských služeb pro pojišťovnictví společnosti Deloitte, konkrétně dodává: "například definici nových smluv vůbec nemusí být jednoduché aplikovat na nejrůznější změny stávajících smluv."

Další kroky pro pojišťovny

Evropská komise nyní očekává, že pojišťovny mají všechny potřebné informace a do 21. prosince 2012 sazby pro ženy a muže sjednotí. Pojišťovnám tak zbývá necelý rok na to, aby jednotné pojistné pro obě pohlaví zavedly.  

Pojišťovny by měly především zmapovat možné dopady a rozhodnout se pro produktovou a obchodní strategii. Podstatnou roli bude hrát právní interpretace, přičemž zásadní bude porozumění z pohledu evropského práva. Interně půjde pro pojišťovny o významný interní projekt pro letošní rok, v rámci kterého musí přepracovat desítky stávajících produktů, citlivě nastavit novou výši pojistného či přenastavit své IT systémy. Současně se přitom pojišťovny musejí připravovat na zavedení nových požadavků na solventnost (tzv. Solventnost II) a u nás některé i například na penzijní reformu. 

Sjednocení sazeb pro ženy a muže však může být pro pojišťovny v letošním roce i příležitostí pro rychlé oslovení klientů, kterým se má po sjednocení sazeb pojištění zdražit.

Dopady sjednocení sazeb pojistného na trh a klienty

Ačkoli se sjednocení sazeb týká všech 30 zemí Evropského hospodářského prostoru, v jednotlivých zemích bude dopad různý. Například v Británii je velká pozornost věnována očekávanému zdražení pojištění motorových vozidel pro ženy, v několika dalších zemích (např. v Belgii) jsou již naopak sazby pro pojištění motorových vozidel jednotné.

Na českém trhu se v současnosti používá pohlaví jako faktor pro stanovení pojistného především u životního a důchodového pojištění, pojištění nemoci a některých úrazových pojištění. U pojištění motorových vozidel se v ČR - na rozdíl například od Německa nebo Británie - pohlaví většinou nepoužívá.

S ohledem na různé zastoupení žen a mužů mezi klienty a s ohledem na dodatečné riziko, které sjednocení sazeb pro pojišťovny přináší, očekává Deloitte, že pojistné nebude sjednoceno na průměru sazeb mužů a žen, ale bude se spíše blížit vždy vyšší z obou sazeb.

U rizikového životního pojištění očekáváme, že dojde k výraznému zdražení pojistného pro ženy a k mírnému zlevnění pro muže. Zdražení pro ženy se bude lišit mezi jednotlivými pojišťovnami a bude záviset na jejich věku. Pokud pojišťovny nezmění stávající marže, může se ženám rizikové životní pojištění zdražit o 40 až 80 procent.

Ženám se dále typicky zdraží pojištění nemoci a některá úrazová pojištění, pokud se dosud sazby lišily. Ženy by tedy měly zvážit, zda nezakoupit rizikové životní pojištění (a například pojištění závažných onemocnění či invalidity) ještě letos za nižší pojistné. Naopak mužům se zdraží patrně pouze komerční důchodové pojištění, které se v současné době na českém trhu příliš neprodává.

Karel Veselý, ředitel oddělení poradenských služeb pro pojišťovnictví společnosti Deloitte

Zdroj: Karel Veselý

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články