Pojišťovny pod drobnohledem: Allianz


			Pojišťovny pod drobnohledem: Allianz

Allianz provozuje smíšenou pojišťovací činnost s výraznější převahou v neživotním pojištění (NŽP). Za celý rok činil její podíl pojistného v životním pojištění (ŽP) 38,5 %. Je tak nejvyšší od roku 2005, od kdy tento údaj sledujeme. Nicméně jeho hodnota kolísá, protože se pojišťovna nárazově věnuje také jednorázově placeným produktům, které podíl ŽP zvyšují. Pojišťovna byla dlouhodobě „trojkou“ českého pojistného trhu, ovšem tuto pozici ztratila v 1. čtvrtletí roku 2011. Na počátku roku 2013 se na ni však vrátila a tuto pozici stále drží. Dočasný pokles v žebříčku pojišťoven byl především důsledkem časově omezeného boomu jednorázů, a tak byl návrat předvídatelný (také byl v předchozích analýzách predikován). Pojišťovna si udržuje dlouhodobě poměrně stabilní postavení, když její tržní podíl se pohybuje kolem 8 %. Nejvyššího podílu od roku 2005 dosáhla v právě hodnoceném roce 2013, kdy činil téměř 8,5 %, nejnižšího naopak v roce 2010, kdy klesl na 7,4 %. Tento rok byl zlomový, protože do této doby tržní podíl Allianz soustavně klesal a od něj zase neustále roste.

 


Pojišťovna získává více pojistného v 1. pololetí než ve 2. Nicméně její občasné zaměření na jednorázově placené produkty jakoukoliv pravidelnost zamlžují. Allianz se však zaměřuje hlavně na  NŽP, kde je její postavení o něco stabilnější a silnější než na celkovém trhu. I zde zaujímá pozici „trojky“ trhu a toto postavení drží dlouhodobě (minimálně od roku 2005, od kterého jsou výsledky k dispozici). Pojišťovna v této oblasti ani výrazně neposiluje, ani výrazně neztrácí. V roce 2013 totiž předepsala téměř stejný objem pojistného jako v roce 2005. Ovšem během tohoto období její výsledky samozřejmě kolísaly. Nejmenšího podíl na trhu tak měla v roce 2010, kdy činil 9,7 %. Vůbec nejsilnější postavení měla naopak v roce 2005, kdy byl její tržní podíl 11,2 %. Následující přehled nám ukazuje detailní vývoj pojistného v posledních letech.

 

I v NŽP se daří pojišťovně především v 1. pololetí, přičemž z pohledu objemu pojistného je na tom úplně nejlépe v 1. čtvrtletí. Podobně je na tom ostatně i celý trh. Naopak z pohledu růstu se jí daří nejvíce ve 4. čtvrtletí. I díky tomu se její roční průběh objemu pojistného postupně vyrovnává.

V ŽP je pozice Allianz o něco horší než v NŽP a v posledních letech se zde pohybuje kolem 7. místa v žebříčku pojišťoven. V 1. a 4. čtvrtletí 2013 výrazně v ŽP posilovala, ovšem struktura tohoto růstu předznamenávala dočasnost udržení dynamiky. Převažovaly totiž jednorázy. V samotném 2. čtvrtletí došlo naopak k prudkému propadu. Příčinnou byly opět jednorázy, respektive nezopakování jejich objemu z roku 2012. Jednorázy tak znamenají určitou nestabilitu výsledků, ale pro Allianz je pozitivním faktem to, že poměrně hodně roste i v běžně placeném pojistném.

 

V 1. čtvrtletí Allianz zdarma rozšířila své povinné ručení o pojištění pro případ odcizení vozidla. Je poskytováno na rok a podmínkou je, že klient musí mít navíc u Allianz sjednané životní nebo majetkové pojištění, případně penzijní připojištění. Ve spolupráci s partnerskou Allianz Penzijní společností nabídla nový produkt klientům, kteří mají v rámci skupiny sjednané spoření ve II. nebo III. pilíři, případně pravidelné investice do podílových fondů. Jde o pojištění „schopnosti spořit“, jakousi analogii pojištění „schopnosti splácet“. Produkt nabídla pod názvem „Strážce penze“.

Ve 2. čtvrtletí představila rozšíření svého majetkového pojištění. Spočívá v garanci výplaty plnění nad rámec vyjmenovaných pojistných nebezpečí, pokud je toto nebezpečí kryto libovolnou pojišťovnou působící na českém pojistném trhu. V květnu pak začala nabízet na internetu sjednání nového produktu iAuto. V tomto měsíci pak představila i svou další novinku – produkt Nový Rytmus. V jeho rámci stanovuje výši pojistného také s přihlédnutím k životnímu stylu pojištěného. Červen pak byl v Allianz ve znamení likvidace škod v souvislosti s ničivými povodněmi, v mnohém připomínající katastrofu z roku 2002. Pojišťovna v této souvislosti usilovala o maximální zpružnění procesu likvidace.

V letních měsících představila rozšíření své aplikace pro chytré telefony pod názvem „Na cesty“. V nové verzi lze kromě získání většího množství informací využitelných na cestách, také sjednat cestovní pojištění. Ve svém úrazovém pojištění pak nabídla podobnou možnost, jakou představila na jaře u majetkových pojištění. Tentokrát se však týká výše plnění u denního odškodného u závažnějších úrazů, které je porovnáváno s plněním pět největších pojišťoven v běžně placeném životním pojištění.

V posledním čtvrtletí roku pak Allianz spustila svůj nový web. Zvýšila počet on-line služeb například o nové formuláře, zlepšila navigaci, rozšířila možnosti vyhledávání a přidala i odpovědi na nejčastější otázky spojené s pojištěním a samotnou Allianz.

Pojišťovna se dlouhodobě zaměřuje na boj s pojistným podvodem. Podle reportovaných výsledků patří na našem pojistném trhu v této oblasti k těm úspěšnějším a průběžně přichází s inovacemi v této oblasti.

Kateřina Lhotská, expert pro pojišťovací sektor EY

Zdroj: Kateřina Lhotská

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články