Pojišťovny pod drobnohledem: Česká podnikatelská pojišťovna


			Pojišťovny pod drobnohledem: Česká podnikatelská pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna  provozuje smíšenou pojišťovací činnost s velmi výraznou převahou v neživotním pojištění (NŽP), když podíl životního pojištění (ŽP) dosáhl 32 % a je tak z pojišťoven v TOP10 druhý nejnižší. Pojišťovna je členem skupiny Vienna Insurance Group (VIG). Před rokem se vrátila na 7. místo v žebříčku pojišťoven, které však na začátku tohoto roku opustila a je tak opět 8. Přesto však meziročně rostla, díky čemuž dosáhla tržního podílu 5 %, který je nejvyšší od roku 2005 (nejmenší podíl měla právě v tomto roce – 3,6 %). To ostatně napovídá i to, že pojišťovna soustavně roste a od roku 2005 nezaznamenala ani jeden meziroční pokles při hodnocení výsledků za celý rok. Ztráta pozice na žebříčku tak souvisí s růstem jiných pojišťoven především v jednorázech, a tak není vyloučeno, že se ČPP v dohledné době na 7. místo vrátí. 

 

ČPP má, podobně jako ostatní pojišťovny, tradičně výrazně lepší první polovinu roku, přičemž nejvíce se jí daří vždy na jeho začátku. V roce 2013 však dosáhla srovnatelného objemu s počátkem roku i na jeho konci. Není asi překvapením, že je to díky jednorázům.

Pojišťovna se více orientuje na NŽP, kde drží stabilně 5. pozici. Na ni se dostala poprvé v roce 2009 a od té doby ji již neopustila. Ani v této oblasti nezaznamenala ČPP od roku 2005 jediný meziroční pokles (i když v roce 2010 rostla jen o 600 tisíc). V poslední době výsledky naznačují, že by mohla dokonce postoupit na místo 4. Nejlepší postavení má v POV, kde je dokonce stabilní „trojkou“ trhu. V HAV je její pozice o něco slabší, přestože i v této oblasti se v poslední době zlepšuje. Tato nevyrovnanost vyplývá ze struktury kmene tvořeného z větší části klienty z menších měst a venkova, kde je o HAV menší zájem než ve větších městech.

 

 

Opět se opakuje známý obrázek, kdy pojišťovna dosahuje v 1. pololetí výrazně lepších výsledků než ve zbytku roku. Je zřetelný také určitý dočasný pokles na začátku let 2011 a 2012. Stejně jako v případě celkového trhu, i v NŽP měla ČPP nejvyšší tržní podíl v roce 2013 – 6,9 %. Nejnižšího naopak dosáhla v roce 2005 – 4,7 %. Vzhledem k již zmiňovanému soustavnému růstu v NŽP není překvapením ani to, že se její tržní podíl v každém roce zvyšoval.

Vzhledem k zaměření pojišťovny je logické, že v ŽP má o něco horší postavení, přestože i zde dlouhodobě roste. Souvisí to také s již zmiňovanou skladbou kmene. Téměř polovinu objemu pojistného však tvoří jednorázy. Velkou většinu z nich (zhruba 85 %) ovšem tvoří mimořádné pojistné navázané na běžně placené smlouvy, a tak je pravděpodobnost velkých propadů objemu pojistného menší.

 

Sledujeme obvyklé rozložení pojistného v rámci roku, kdy pojišťovna dosahuje větších objemů v 1. pololetí. Relativně hodně si ČPP pohoršila i ve 2. a 3. čtvrtletí 2013. Výsledek byl ovšem porovnáván s úspěšnějšími čtvrtletími o rok předtím.  Vůbec nejvyššího podílu od roku 2005 dosáhla pojišťovna právě v roce 2013 – 3,2 %, nejslabšího pak v roce 2005 – 2 %. Ani v ŽP nezaznamenala ČPP žádný meziroční pokles objemu pojistného.

I klienty ČPP zasáhly v červnu ničivé povodně. Pojišťovna posílila svoje týmy likvidátorů a operátorů na klientské lince, aby tak co nejvíce zpružnila proces likvidace a výplaty pojistného plnění, případně záloh na ně. Pojišťovna také zaznamenala úspěchy v boji s pojistnými podvody, když se jí podařilo odhalit větší počet pokusů a uchránit vyšší hodnoty, než v předchozím roce.

Kateřina Lhotská, expert pro pojišťovací sector EY

Zdroj: Kateřina Lhotská

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články