Pojišťovny pod drobnohledem: ČSOB Pojišťovna


			Pojišťovny pod drobnohledem: ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna provozuje smíšenou pojišťovací činnost s mírnou převahou životního pojištění (podíl 53,8 %). V předchozích letech byl podíl životního pojištění výrazně vyšší (až 68 %), což bylo dáno velkým objemem jednorázů. Po jejich poklesu se tento podíl snížil a je nyní paradoxně nejnižší od roku 2005. Tento pokles byl velmi výrazný a znamenal ztrátu pozice pojišťovny na pojistném trhu. Ovšem vzhledem k jeho charakteru a oblasti, ve které k němu došlo, to je především „optický“ problém, než „faktický“. ČSOB Pojišťovna je členem finanční skupiny ČSOB (KBC Group) a je jednou z bankopojišťoven na našem trhu.

 

Z přehledu je zřejmá značná nevyrovnanost výkonů v letech 2011 a 2013. Je to dáno zmiňovanou velkou závislostí na jednorázově placeném ŽP v předchozích dvou letech. Ovšem i bez něj by ČSOB Pojišťovna hrála na našem pojistném trhu důležitou úlohu, což je zřejmé z výsledků roku 2013, kdy se jednorázům věnovala již podstatně méně. Vůbec nejvyššího podílu od roku 2005 dosáhla v roce 2012 (9,9 %), naopak nejmenšího v roce 2005 (6,3 %).

ČSOB Pojišťovna hraje významnou roli i v neživotním pojištění. Dlouhodobě se pohybuje kolem 6. místa. V roce 2013, na rozdíl od trhu, rostla. A tak opět o něco posílila a dosáhla svého nejvyššího tržního podílu od roku 2005 (6,6 %). Nejnižší tržní podíl měla právě v roce 2005 (4,6 %). Pojišťovna posílila mírně v POV, zatímco v HAV klesla nepatrně více než trh. Zanedbatelně klesla i v pojištění podnikatelů (méně než trh).

 

Významnější postavení má ČSOB Pojišťovna v životním pojištění. Tam byla dokonce dvakrát krátkodobě i jedničkou na trhu (při hodnocení samostatného čtvrtletí). Jednou to bylo to v 1. čtvrtletí 2011, kdy byl její tržní podíl historicky vůbec nejvyšší – 17,9 %. Z pohledu celého roku pak dosáhla nejvyššího podílu v roce 2012 – 13,1 %. Naopak nejnižšího podílu od roku 2005 dosáhla v roce 2013 – 7,4 %. Velkou část pojistného tvořily v poslední době jednorázy (až kolem 70 %), ovšem za poslední rok jejich podíl výrazně poklesl na 47 %. Pokles jednorázů byl tak výrazný, že byl hlavním důvodem pro hluboký propad výsledku pojišťovny nejen v ŽP, ale i z pohledu celého trhu. Tento vývoj byl ovšem v rámci těchto analýz predikován a tak není žádným překvapením. ČSOB Pojišťovna je na tom navíc docela dobře i v běžně placeném pojistném a tak zmiňovaný propad neznamená pokles významu pojišťovny na trhu.

 

Již v 1. pololetí nabídla ČSOB Pojišťovna nové připojištění „schopnosti spořit“, které lze sjednat k jejím životním produktům. Prostřednictvím tohoto připojištění lze zajistit pravidelné vklady u různých finančních nástrojů: stavebního spoření, spoření na důchod, investičního produktu (včetně IŽP) a penzijního připojištění.  V květnu, před začátkem letní turistické sezóny, se již tradičně zaměřila na cestovní pojištění. Tentokrát představila službu sjednání přes smartbanking (pro chytré telefony) partnerské ČSOB nebo brandu Era. V září pak uvedla na trh úrazové pojištění pro řidiče pod názvem RENTO s doživotní výplatou renty v případě úrazu při nehodě. Další novinku pak uvedla na trh o měsíc později. Jde o „ČSOB Pojišťovna Best Doctor“ – pojištění léčení závažných chorob v zahraničí. Při onemocnění pojištěného některým z vybraných onemocnění (nejzávažnější typy rakoviny, by-pass, transplantace orgánů apod.), kryje pojištění posudek zahraničního specialisty, návrh možností léčby a léčbu v zahraničí do výše 50 miliónů Kč.

Podobně jako klienti konkurenčních pojišťoven, byli i klienti ČSOB Pojišťovny postiženi vloni v červnu katastrofálními povodněmi. Kromě snahy maximálně zpružnit likvidaci a pokud možno co nejdříve začít s výplatami alespoň zálohových plnění, zajistila pro svoje klienty i možnost čerpat úvěry od ČSOB a Era za zvýhodněných podmínek. 

Kateřina Lhotská, expert pro pojišťovací sector EY

Zdroj: Kateřina Lhotská

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články