Pojišťovny pod drobnohledem: Generali pojišťovna


			Pojišťovny pod drobnohledem: Generali pojišťovna

Generali pojišťovna provozuje smíšenou pojišťovací činnost s výraznějším zaměřením na neživotní pojištění (NŽP), které tvoří téměř 63 % celkového objemu pojistného. Tento podíl ovšem v posledních letech postupně klesá. Je členem skupiny GPPF. Generali pojišťovna již třetí rok po sobě ztrácí (i když v roce 2013 tento trend výrazně zpomalil) a tak nejspíš v nejbližší době nezopakuje svůj nejvyšší tržní podíl od roku 2005. Dosáhla jej v roce 2009 a činil 6,8%. Naopak nejmenší podíl 5,1 % zaznamenala v roce 2005. Detailnější pohled na celkové objemy pojistného z posledních let poskytuje následující přehled.

 

Přehled jasně ukazuje, že od začátku roku 2011 až do začátku roku 2013 zaznamenala Generali soustavný pokles, který v závěru tohoto období dokonce zintenzivnil. Generali ztrácela především v POV, v pojištění podnikatelů a o něco mírněji i v HAV. Od 2. čtvrtletí 2013 však zaznamenáváme mírný růst, vytvořený jak v běžně placeném, tak v jednorázově placeném pojistném v ŽP a dále v HAV. Nemuselo by tak jít jen o krátkodobý výkyv. 

V NŽP se Generali přes pokračující ztráty daří držet 4. pozici v žebříčku pojišťoven. Její „pronásledovatelé“ se však postupně přibližují a výsledky za samotné 2. a 4. čtvrtletí naznačují, že by se mohli před Generali dostat. Od roku 2005 dosáhla Generali v NŽP nejvyššího podílu v roce 2009 – 8,8 %. Nejmenší podíl naopak zaznamenala v roce 2005 – 6,2%.

 

Na rozdíl od NŽP se v ŽP daří Generali již druhý rok po sobě růst. Prakticky vůbec se nevěnuje jednorázově placeným produktům, kde navíc výrazně větší část pojistného připadá na mimořádné (zhruba 90 %). Zlepšení se tak opírá především o výsledky běžně placeného pojistného a její postavení je tak poměrně stabilní. Od roku 2005 dosáhla nejvyššího podílu v roce 2008 – 4,6 %, nejmenšího naopak v roce 2005 – jen 3,5 %.

 

Kolísání tržního podílu je dáno zejména výkyvy v celkovém objemu pojistného způsobených nepravidelností jednorázově placeného pojistného u ostatních pojišťoven. Generali dosahuje v ŽP nejvyšších objemů v 1. čtvrtletí a nejslabších na konci roku. Je to poměrně netypický průběh, protože pojišťovny zaměřené na běžně placené pojistné mají zpravidla silnější i poslední čtvrtletí roku.

Na podzim umožnila svým klientům v rámci produktu CarFix zafixovat si cenu povinného ručení na tři roky. Kalkulovala tak s nejistotou ohledně zvýšení ceny pojištění vlivem dopadu nového Občanského zákoníku.

Podobně jako klienti jiných pojišťoven, tak i klienty Generali zasáhly výrazně ničivé povodně v červnu letošního roku. Pojišťovna se snažila vyjít poškozeným vstříc zpružněním a urychlením likvidace škod.  Generali byla také aktivní na poli boje s pojistným podvodem a reportovala o některých svých úspěších v této oblasti.

Podobně jako Českou pojišťovnu, čeká i Generali změna vlastnické struktury. Italská pojišťovna Generali se dohodla s českou PPF Group na převzetí 49 % akcií společného holdingu PPF Generali, přičemž 25% podíl odkoupila hned v lednu 2013. Tím, kromě jiného, ovládla i Generali pojišťovnu.

Kateřina Lhotská, expert pro pojišťovací sector EY

Zdroj: Kateřina Lhotská

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články