Pojišťovny pod drobnohledem: Kooperativa


			Pojišťovny pod drobnohledem: Kooperativa

Kooperativa provozuje smíšenou pojišťovací činnost s větším zaměřením na neživotní pojištění - (zhruba 61,5 % objemu pojistného). Je dominantním členem skupiny Vienna Insurance Group (VIG) a dlouhodobě „dvojkou“ českého pojistného trhu. Dosahuje dlouhodobě podílu na trhu mezi 17-19 %, přičemž nejvyšší od roku zaznamenala právě v roce 2005 – 20,8 %. Nejnižšího pak v roce 2011 – 17,9 %. Za rok 2013 pojišťovna rostla. I díky tomu Kooperativa postupně snižuje ztrátu na svého největšího konkurenta – Českou pojišťovnu. Rozdíly ke konci roku rok postupně činily: 2005 – 15,9%b, 2006 – 13,4%b, 2007 – 12,5%b, 2008 – 11,3%b, 2009 – 8,1%b, 2010 – 7,9%b, 2011 – 5,7%b, 2012 – 4,7%b, 2013 – 3,3%b.

Pojišťovně se v poslední době nedaří v POV, kde ztrácí o něco rychleji než je průměr trhu. Klesá i v HAV. Zde ale zhruba stejným tempem jako trh. Daří se jí naopak v životním pojištění (ŽP), když se o navýšení pojistného rozdělilo jak běžně, tak jednorázově placené.

 

Kooperativa má, podobně jako většina pojišťoven úspěšnější 1. pololetí a v jeho rámci pak 1. čtvrtletí. Ve zbytku roku pak dosahuje menších objemů pojistného. Podobnou pravidelnost vykazuje i průběh pojistného za NŽP. I zde je největším konkurentem Česká pojišťovna a i v tomto případě se rozdíl mezi oběma lídry postupně zmenšuje.

 

I v NŽP má Kooperativa tradičně nejúspěšnější 1. čtvrtletí, kdy se také nejvíce přibližuje pozici „jedničky“ (historicky nejmenší rozdíl byl po 1. čtvrtletí 2013, kdy tvořil jen 0,07%b v tržním podílu, což odpovídalo 16 miliónům pojistného.). V dalším průběhu roku však dosahuje výrazně nižších objemů pojistného. Od roku 2005 zaznamenal nejvyšší tržní podíl v roce 2005 – 26 %, nejnižší pak v roce 2012 – 23,3 %. Od roku 2005 až do roku 2012 ztrácela každý rok svůj tržní podíl, ovšem v roce 2013 došlo poprvé k zastavení tohoto vývoje a dokonce k nepatrnému posílení (o 0,03%b).

Kooperativa v minulosti realizovala několik akvizic kmenů POV a HAV (v roce 2002 Komerční pojišťovny, v roce 2004 Pojišťovny ČS a Union pojišťovny). Je to však tak vzdálená událost, že takto získané kmeny v současnosti její postavení zásadně neovlivňují.

V ŽP jsou výkony Kooperativy kupodivu poměrně vyrovnané. Dokonce vyrovnanější než v NŽP. Je to poměrně překvapivé zjištění, protože nemalou část pojistného (zhruba 36 %) tvoří jednorázy. Pojišťovna je má poměrně rovnoměrně rozložené mezi samostatné jednorázy a mimořádné pojistné. Ta druhá část je navázána na běžně placený kmen, což snižuje pravděpodobnost větších výkyvů. Nejvyššího tržního podílu v ŽP dosáhla Kooperativa v roce 2013 – 14,1 %, nejnižšího pak v roce 2010 – 11,8 %.

 

Jednou z nejvýznamnějších událostí v životě pojišťovny v roce 2013 bylo to, že se její generální ředitel Martin Diviš stal prezidentem ČAP, kde vystřídal odstupujícího Ladislava Bartoníčka.

Na začátku 2. čtvrtletí představila pojišťovna modernizovanou webovou prezentaci. Před letní sezónou pak uvedla na trh rozšíření svého cestovního pojištění o krátkodobé připojištění domácnosti. Ovšem nejvýznamnější událostí roku byly červnové katastrofální povodně, které zasáhly především Čechy. Kooperativa se snažila vyjít maximálně vstříc svým postiženým klientům, operativně nasazovala techniky a posílila také svoje infolinky.

Pojišťovna je také aktivní v boji proti pojistným podvodům. Informovala veřejnost o některých svých úspěších v této oblasti.

Kateřina Lhotská, expert pro pojišťovací sektor EY

Zdroj: Kateřina Lhotská

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články