Pojišťovny pod drobnohledem: Pojišťovna ČS


			Pojišťovny pod drobnohledem: Pojišťovna ČS

Pojišťovna ČS provozuje smíšenou pojišťovací činnost takřka výhradně zaměřenou na životní pojištění (ŽP) (1,2% objemu pojistného připadá na neživotní pojištění). Je členem skupiny Vienna Insurance Group (VIG) a jednou z nejvýznamnějších bankopojišťoven na našem pojistném trhu. Pojišťovna se v roce 2011 posunula v celkovém pořadí ze 7. na 5. místo, po 1. čtvrtletí 2013 tuto pozici ještě o stupínek vylepšila a toto postavení drží doposud. Zároveň dosáhla i nejvyššího tržního podílu od roku 2005 – 7,8 %. Nejmenší naopak zaznamenala právě v roce 2005 – 2,3 %.

 

Podstatnou část objemu pojistného tvoří jednorázy a proto je poměrně překvapivé, že jsou její čtvrtletní výsledky tak vyrovnané. Určitě na to nemají vliv hodnoty za NŽP, jak ukazuje následující přehled. V této oblasti je postavení pojišťovny marginální.

 

Mnohem důležitější roli hraje pojišťovna v ŽP, kde se postupně posunula až na pozici „dvojky“ a je poměrně blízko pozici lídra trhu. I ona má však vysoké zastoupení jednorázově placeného pojistného (48,3 %), přestože tento podíl pozvolna klesá. Pojišťovna ovšem také slušně posiluje v běžně placeném pojistném. Kdyby došlo k výrazným poklesům v jednorázech, svoji pozici kvůli tomu oslabí jen málo.

 

Pojišťovna ČS se soustředila především na marketingovou podporu svého „vlajkového“ produktu – pojištění Flexi. Ve druhé polovině roku se pak věnovala přípravě a představení inovací tohoto produktu platných od roku 2014. Například bude plnit již od prvního dne pracovní neschopnosti, kryje všechny stupně invalidity nebo zvyšuje pojistnou částku u trvalých následků úrazu.

Kateřina Lhotská, expert pro pojišťovací sektor EY

Zdroj: Kateřina Lhotská

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS