Pojišťovny pod drobnohledem: UNIQA


			Pojišťovny pod drobnohledem: UNIQA

UNIQA provozuje smíšenou pojišťovací činnost s výraznou převahou v neživotním pojištění (NŽP) -  75 %. Mezi pojišťovnami v TOP10 má tak nejnižší podíl pojistného v životním pojištění (ŽP). Pojišťovna soustavně roste a od roku 2005 nezaznamenala ani jeden meziroční pokles. I díky tomu se posunula z 10. místa, které dlouhodobě obsazovala, o jednu příčku výš. Je také logické, že svého nejvyššího tržního podílu dosáhla právě v roce 2013  (4,1 %) a nejmenšího pak v roce 2005 (2,6 %).

 

Přehled dokumentuje neobvyklé rozložení pojistného v rámci roku. Nejsilnějším obdobím bývalo 2. čtvrtletí, zatímco u jiných pojišťoven je to obvykle počátek roku. Ten býval doposud v případě pojišťovny UNIQA naopak jedním z nejslabších. V roce 2013 se jí však podařilo výsledek výrazně vylepšit i v tomto období a stalo se tak z něj nejsilnější čtvrtletí.

 

UNIQA má silnější postavení v NŽP. Vůbec nejúspěšnější je v HAV, kde jí patří stabilně 4. místo. Ani v NŽP nezaznamenala pojišťovna od roku 2005 jediný meziroční pokles. Nejmenší tržní podíl na konci roku tak měla v roce 2005 – 3,5 %, nejvyšší v roce 2013 – 6,4 %.

V ŽP není postavení pojišťovny tak výrazné a nepatří ani do „elitní“ desítky. V běžně placeném pojistném však v TOP10 je, takže za její „celkovou“ absenci může to, že se neorientuje příliš na jednorázy a nabízí je jen nárazově. UNIQA v ŽP až do roku 2011 soustavně rostla, pak však zaznamenala dvakrát po sobě meziroční pokles. Nejvyššího podílu od roku 2005 tak dosáhla právě v roce 2011 (2,1 %), nejnižšího v roce 2005 (1,4 %). Postavení pojišťovny je ovšem v ŽP celkem stabilní, jak ukazuje následující přehled.

 

Už v 1. čtvrtletí rozšířila UNIQA krytí v rámci svého Rizikového životního pojištění s dividendou pro případ vícečetných porodů. V případě narození dvojčat se vyplácí jednorázové plnění ve výši 30 – 50 tisíc korun, při více dětech se částky násobí. Pro závěr roku pak připravila další úpravy, týkající se pojištění invalidity a vážných chorob a možnost připojištění občanské odpovědnosti pro všechny osoby na v pojistné smlouvě. Pro klienty Reiffeisen penzijní společnosti připravila UNIQA pojištění výpadku plateb. Plnění se poskytuje pro případ trvalých následků úrazu, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání. Před prázdninami pak představila novou verzi svého dětského pojištění MOTÝLEK. Obsahuje bonus pro žáky a studenty s výbornými studijními výsledky (samé jedničky) ve výši jednoho měsíčního pojistného. Od srpna lze také nově zjistit on-line aktuální stav likvidace pojistné události na webových stránkách pojišťovny.

Do konce září 2013 také probíhal proces integrace klientů pojišťovny DIRECT do pojistného kmene pojišťovny UNIQA. Během ní využilo nabídky k přechodu asi 40% bývalých klientů DIRECTu.

Pojišťovna byla také aktivní v boji s pojistným podvodem a zveřejnila některé své úspěchy v této oblasti. Její klienty také postihly katastrofální povodně v červnu 2013. UNIQA se snažila maximálně urychlit proces likvidace a vyjít tak svým klientům co nejvíce vstříc.

Kateřina Lhotská, expert pro pojišťovací sektor EY

Zdroj: Kateřina Lhotská

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

To je jasný,

S,  25. 4. 2014

smlouvy se jen nestihnou zapolicovat,

RSS

Související články