Pojišťovny pod drobnohledem – v souhrnu ty menší


			Pojišťovny pod drobnohledem – v souhrnu ty menší

Menší pojišťovny jako celek mírně vylepšily svoji pozici na pojistném trhu, která je tak nyní nejsilnější od roku 2005, od kdy jsou k dispozici výsledky. Existence těchto pojišťoven je pozitivní zprávou především pro zákazníky, protože jsou obecně pružnější a vnímavější vůči jejich potřebám. Mohou se tak věnovat produktům nebo segmentům, které nejsou pro jejich větší konkurenty zajímavé.

 

Tržního podílu většího než 1 % dosáhly v roce 2013 tyto pojišťovny: 11. AXA ŽP (2 777 miliónů, 2,0 %), 12. MetLife (2 726 miliónů, 2,0 %), 13. Cardif (2 509 miliónů, 1,8 %), a 14. AEGON (1 568 miliónů, 1,1 %). Aby došlo ke změně v TOP10, musel by její nejbližší pronásledovatel AXA ŽP zhruba zdvojnásobit svůj objem pojistného. A tak se „elitní“ desítka nejspíš ještě nějakou dobu měnit nebude. Nepronikl do ní ani subjekt vzniklý spojením pojišťoven MetLife Amcico a Aviva (přesně tak, jak bylo předpovězeno v minulých analýzách). Následující přehled dokumentuje, jak si vedly menší pojišťovny v neživotním pojištění.

 

Mezi nejlepších deset pojišťoven v NŽP v roce 2013 patří tyto: 8. Cardif (2 026 miliónů, 3%), 9. AXA (757 miliónů, 1,1%) a 10. Triglav (735 miliónů, 1,1%). Tržní podíl přesahující 1% má i 11. Slavia (715 miliónů, 1,1%). Menší pojišťovny posilovaly v roce 2013 ve všech sledovaných oblastech: v POV, HAV i pojištění podnikatelů. V POV uplatňují někdy velmi agresivní cenovou politiku, jejímž důsledkem v posledních letech bylo snižování cen na celém trhu. Situace došla až do současného neudržitelného stavu. Paradoxně to však ohrožuje právě tyto menší pojišťovny. Jejich větší konkurenti jsou totiž lépe schopni vyrovnávat ztráty, ke kterým současné sazby vedou.

Také v ŽP menší pojišťovny celkově posílily, jak dokládá následující přehled. Je to díky jednorázově placenému pojistnému, zatímco v běžně placeném ztrácely. Růst tak nemusí mít trvalejší charakter.

 

V roce 2013 patříly mezi elitní desítku v ŽP 8. AXA ŽP (2 711 miliónů, 3,9%) a 10. MetLife (2 570 miliónů, 3,9%). Přes 1% tržního podílu má také 12. AEGON (1 568 miliónů, 2,2%). V minulých analýzách bylo předpovězeno, že spojením MetLife Amcico s Avivou vznikne subjekt, který se zařadí na 9.-10. místo v žebříčku ŽP. Výsledky potvrzují správnost tohoto odhadu.

Kateřina Lhotská, expert pro pojišťovací sektor EY

Zdroj: Kateřina Lhotská

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články