Polovina evropských pojišťoven bude konsolidovat své služby


			Polovina evropských pojišťoven bude konsolidovat své služby

Centra sdílených služeb začínají být klíčovým trendem na pojistném trhu. Jejich cílem je úspora nákladů, zlepšení kvality služeb a zvýšená možnost kontroly. Více než polovina dotazovaných firem konsolidovala řízení aktiv, funkce IT a vzájemné zajištění. Takové jsou alespoň závěry studie Roland Berger Strategy Consultants, vypracované ve spolupráci s agenturou Efma (the European Financial Management and Marketing Association).

Evropské pojišťovny pečlivě řídí své náklady v pokrizovém období v souvislosti s očekávanými regulatorními změnami, obtížnými tržními podmínkami a snižujícími se zisky. Jedním z nástrojů úspor je zavedení sdílených tzv. kompetenčních center. Pojišťovny díky tomu chtějí dosáhnout až 15% úspor v nákladech. Podle průzkumu Roland Berger a Efma se touto cestou vydá mezi 40 až 50 % dotazovaných firem.

Centra nebudou v rozvojových zemích

Na rozdíl od běžných trendů na trhu centra sdílených služeb a kompetenční centra nebudou umístěna na trzích s levnou pracovní silou. Hlavním kritériem rozhodnutí, kde bude centrum umístěno, je dostupnost funkčních a jazykových dovedností a blízkost firemní centrály. Tato kritéria jsou důležitější, než náklady na pracovní sílu, a to i přesto, že hlavním důvodem tohoto kroku je úspora nákladů.

Nevýhody

Tento krok ale přináší i jisté nevýhody. Jde především o ztrátu lokálního know-how a přístupu na jednotlivé trhy. Zároveň snižuje flexibilitu a specifické znalosti lokálních trhů. K maximalizaci výhod a řízení nevýhod těchto center musí být kladen důraz především na definici styčných bodů a smluvních servisních podmínek mezi jednotlivými hráči, kteří funkce v centru sdílí, stejně jako na úroveň odborných znalostí a know-how zaměstnanců.

Zatímco globální pojišťovny již vybrané funkce konsolidovaly – jako např. IT a vzájemné zajištění – malé a regionální pojišťovny jsou zatím  pozadu. 

Roland Berger Strategy Consultants

Zdroj: Roland Berger Strategy Consultants

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS