Právě vychází nové číslo Pojistného obzoru č. 4/2013


			Právě vychází nové číslo Pojistného obzoru č. 4/2013

Pojistný obzor je odborný čtvrtletník českého pojišťovnictví, který komentuje vývoj ekonomiky členských pojišťoven České asociace pojišťoven, vysvětluje otázky související s legislativním procesem, představuje problematiku pojistných produktů a přináší také informace z domácího, ale i zahraničního pojistného trhu. Časopis slouží jako názorová platforma k publikaci postřehů a myšlenek významných odborníků a zástupců státní správy. Jeho příspěvky nejen informují o různorodých problémech sféry pojišťovnictví, ale především je objektivně hodnotí a analyzují.

Tradiční periodikum, které vychází od roku v roce 1922, je určeno především odborné veřejnosti, konkrétně se jedná o zaměstnance pojišťoven, makléře a zprostředkovatele. Jeho záběr však oblast pojišťovnictví zdaleka přesahuje, předplatiteli jsou státní instituce a zahraniční partneři, své opodstatnění však má i pro studenty ekonomických oborů a ekonomické žurnalisty.

Témata, kterým se čtvrtletník věnuje:

INTERVIEW
Jakub Hradec: Parlament způsobil zvýšení cen povinného ručení
Mgr. Jan Cigánik
Hlavním posláním České kanceláře pojistitelů (ČKP ) je snížení počtu nepojištěných vozidel na českých silnicích a jimi způsobených škod. Kancelář také spravuje garanční fond, provozuje informační středisko pro poškozené a zastupuje Českou republiku v mezinárodní Radě kanceláří. Výkonného ředitele Jakuba Hradce jsme se zeptali, jak se ČKP dařilo plnit své cíle v pomalu končícím roce 2013.


NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Analýza změn v povinném ručení: Co čeká pojišťovny?
RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.
Nový občanský zákoník (NOZ) rozšiřuje nároky poškozených na náhradu újmy a zvyšuje důraz na stanovení individualizované výše náhrady dle konkrétní situace poškozeného. Pojišťovny se tak budou muset v souvislosti se změnami v odškodňování připravit na zvýšené náklady, do kterých se již nyní mj. promítá i paušální úhrada zásahů hasičů a od příštího roku také 3% odvod do Fondu zábrany škod (FZŠ).

 
Ekonomiku pojištění odpovědnosti za škody čekají vážné problémy
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Mezi produkty pojištění odpovědnosti za škody zaujímá z celospolečenského hlediska klíčové postavení pojištěné odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel. Zákonná podoba tohoto pojištění, která byla zavedena na začátku padesátých let minulého století, byla ve své době jednou z nejmodernějších právních úprav na světě. Příspěvek přináší zamyšlení, kam tento produkt směřuje.

Je havarijní pojištění pod stejným tlakem jako povinné ručení?
Mgr. Josef Lukášek
Je havarijní pojištění pod stejným tlakem dodatečných nákladů na škody jako povinné
ručení (POV)? Je pro pojišťovny havarijní pojištění stejným strašákem, nebo
bezproblémovým ziskovým produktem?

LEGISLATIVA A PRÁVO
Potřeby a požadavky: Oboje, či pouze jedno? Ale které…
Monika Herešová, Tomáš Pasternak
Z hlediska nového občanského zákoníku má zaznamenávání potřeb pojistníka souvislost mimo jiné s povinností pojistitele upozornit zájemce o pojištění na nesoulad mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním. Následující článek toto komplikované téma blíže analyzuje.

 

Mezinárodní pojistné právo a standardy pojištění ve stavebnictví
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
V současné době neexistuje celosvětově platný standard pojištění ve stavebnictví. Mezinárodní pojistný trh se ve zkoumané oblasti potýká s nejednotnou právní úpravou, která se nachází v pojistných podmínkách, jež vytvářejí nejvýznamnější pojišťovny, resp. jejich sdružení. V následujícím příspěvku proto bude věnována pozornost dvěma skupinám všeobecných pojistných podmínek, které jsou používány německými pojišťovnami.

Náznaky globální regulace?
Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.
Globalizace a světová hospodářská krize vyvolaly nejen úvahy či diskuze, ale i zcela konkrétní návrhy na regulaci finančních služeb v mezinárodním měřítku. Budeme si tudíž muset zvyknout, že nestačí sledovat toliko vývoj v EU. Některá opatření dohodnutá například na úrovni G 20 bude nutné v EU implementovat. V tomto článku jde zejména o upozornění na dvě veřejné konzultace organizované tzv. Společným fórem, které mohou mít případný vliv i na budoucí regulaci
v pojišťovnictví.

 

Novinky z legislativy
Mgr. Eva Kozojedová
Předsedkyně České sekce Mezinárodního sdružení pro pojistné právo
upozorňuje na přehled právních předpisů za období 1. 8. 2013 – 31. 10. 2013

 

Plné znění článků naleznete v časopise Pojistný obzor, který si můžete objednat na www.pojistnyobzor.cz.  

Zdroj: ČAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články