Studie ACE: Poškození pověstí ohrožuje nejvíce společnosti luxusního zboží


			Studie ACE: Poškození pověstí ohrožuje nejvíce společnosti luxusního zboží

Podle studie pojišťovny ACE se společnosti prodávající luxusní zboží domnívají, že jim hrozí větší riziko poškození dobré pověsti, než jak je tomu v jiných odvětvích.

Po průzkumu, který se soutředil  na 45 evropských firem s luxusním zbožím, a sérii hloubkových expertních rozhovorů, došla zpráva rovněž k závěru, že největšími hrozbami pro průmyslové odvětví jsou: životní prostředí, obchodní cesty a odpovědnost vedení firem.

Nejtěžší je udržet pověst

Asi 75% vedoucích pracovníků průmyslových rizik uvádí, že pověst je největším aktivem  podniku a 80% souhlasí s tím, že riziko ztráty dobré pověsti je pro společnosti to nejtěžší. Téměř šest z deseti respondentů uvádí, že globalizace zvýšila vzájemnou závislost rizik, jimiž čelí. Jde o nedostatečné nástroje a řízení risk managementu, nedostatečný rozpočet a nedostatek času pro správu, stejně tak i lidských zdrojů.

Oliver Roussel z francouzské pobočky ACE říká: "Růst v odvětví luxusního zboží byl, i přes nedávné zpomalení, impozantní. Nicméně s růstem přicházejí i neočekávaná rizika. Požáry v továrnách v Indii nebo Číně mohou způsobit řetězce událostí, které vedou k finanční ztrátě, osobní zodpovědnost ředitelů, ale i k poškození významného jména značky. Tato rizika jsou ještě umocněna sociálními médii a nepřetržitým zpravodajstvím. Tento rozsah hrozeb vyžaduje velice sofistikované řízení rizik. "

Velká trojka rizik

Dle vybraného vzorku firem jsou tři kategorie, které by společnostem s luxusním zbožím mohly nejvíce poškodit a způsobit významné finanční škody. Jsou jimi: životní prostředí, obchodní cesty a odpovědnost manažerů firem.

Největší potenciální hrozby z životního prostředí
Více než sedm z desti respondentů souhlasí s tím, že jejích zákzníci a akcionáři berou enviromentální riziko vážnějí. Firmy musí prokázat, že užívají správné kroky k řízení rizik. Klíčovými oblastmi zájmu jsou: znečištění ovzduší, ničení biotopů a chráněných druhů a nedostatek vody.

Nicolas Givelet, vedoucí manažer pro životní prostředí ACE v kontinentální Evropě, říká: "Mnoho evropských společností s luxusním zbožím v posledních letech masivně investovaly na světových trzích. Rozšíření nebo otevření nového trhu může mít i neznámý vliv na životní prostředí. Je pak velmi důležité, aby se společnosti zavázaly k povinnému pojištění majetku a zhodnotily současný a budoucí enviromentální regulační režim.

Riziko obchodních cest stoupá

Více než devět z deseti respondentů tvrdí, že i přes vývoj nových technologií, jako jsou videokonference, je závislost firem na služebních cestách stále velmi vysoká. Zároveň luxusní zboží expanduje na nové trhy, zejména do Asie, Latinské Ameriky a na Blízký východ. Evropští zaměstnanci tak tráví více času a úsilí na budování obchodních vztahů a musí čelit většímu množství a komplikací na cestách.

Vysoké riziko odpovědnosti managementu

Více než 70% respondentů v průzkumu souhlasí s tím, že jsou ředitelé firem stále více vystavení riziku a pojištění D&O jim poskytuje větší kontrolu. I navzdory této zvýšené úrovni kontroly ale asi dvě třetiny dotázaných firem tvrdí, že toto D&O pojištění nemají a neví, jestli může být toto riziko kryto i jinou pojistkou.

ACE Europe

Zdroj: ACE Europe

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články