Swiss Re byla určena jako leader pojišťovacího sektoru v roce 2014


			Swiss Re byla určena jako leader pojišťovacího sektoru v roce 2014

Swiss Re byla určena jako leader pojišťovacího sektoru v indexu Dow Jones za rok 2014, a to poosmé od roku 2004. Toto ocenění podtrhuje dlouhodobý závazek Swiss Re k udržitelnosti podnikání a snaha postupně vložit udržitelnost do klíčových obchodních procesů a operací.

David Cole, finanční ředitel Swiss Re říká: "Za více než deset let Swiss Re byl v tomto důležitém srovnání nejlepší. Dosáhli jsme dlouhotrvajícího úspěchu, protože stavíme udržitelnost do našeho přístupu k řízení naší společnosti, jak na straně majetku i na straně pasiv."

Úzká vazba mezi udržitelností a hlavní činnosti, jako je upisování a Asset Management je ilustrován Swiss Re v rámci trvale udržitelného rizika. Tento rámec umožňuje Swiss Re upisovatelům určit citlivá obchodní rizika, a zahájit dialog s klienty na významné oblasti, jakým je např. environmentální nebo sociální segment V takových případech jsou upisovatelé oprávněni pracovat s klienty na řešení těchto otázek, ​​nebo se zdržet činnosti.

Swiss Re formálně schválila, a provedla Zásady OSN pro odpovědné investování a  pro udržitelné pojištění. Swiss Re se zavázala investovat svá aktiva zodpovědně přes řízený a strukturovaný investiční proces, který také odráží závazek k sociální odpovědnosti tím, že integruje kritéria environmentální, sociální a správní věcí veřejných (ESG).

Postupy pro řízení rizik Swiss Re zahrnují i přístup k riziku do budoucnosti. Například program SONAR je hlavním průmyslovým programem pro identifikaci nových a vznikajících rizik. SONAR je používán přímo v kvantifikaci a modelování těchto rizik. Swiss Re je buduje na své dlouholetou zkušeností při řešení budoucích rizik klimatických změn a klimatických rizik. 

Udržitelný růst je ve strategii Swiss Re prioritou, zejména v rychle rostoucích trzích, kde je větší možnost pozitivních obchodních příležitostí pro odvětví pojišťovnictví. Globálně, přibližně 70% světových aktiv je stále nepojištěna a hrozí, že se ztratí v přírodních katastrofách nebo jiných rizicích. Uzavřením této ochranné mezery Swiss Re očekává, že se poptávka na krytí přírodních katastrof mezi lety 2012 a 2020 zdvojnásobí, a to především na trzích s vysokým potenciálem, zatímco poptávka na vyspělých trzích podle odhadů vzroste o 50% více než ve stejném období.

Za účelem dosažení tohoto udržitelného způsobu růstu, Swiss Re aktivně zapojuje pojišťovací partnery a zúčastněné strany, aby vypracovaly  pro společnosti programy financování s rizikem přírodních katastrof. Swiss Re pomáhá svým partnerům vytvářet trhy na nejnižší úrovni; například prostřednictvím mikropojišťovacích  programů, které pomáhají drobným zemědělcům.

David Cole říká: "Swiss Re se zavazuje k růstu podnikání takovým  způsobem, který dává smysl v dlouhodobém horizontu. To dnes zajišťuje rentabilitu pro naše akcionáře a přispívá k udržitelné ekonomiky v budoucnosti."

Swiss Re

Zdroj: Swiss Re

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články