Swiss Re: Světové pojišťovnictví v roce 2014 rostlo


			Swiss Re: Světové pojišťovnictví v roce 2014 rostlo

Světové pojišťovnictví nabralo v roce 2014 na obrátkách, a to i přesto, že se ekonomické prostředí zlepšilo jen okrajově. Celkové pojistné v přímém pojištění vzrostlo o 3,7 % na 4 778 miliard amerických dolarů, poté, co stagnovalo v roce předchozím. Sektor životního pojištění se vrátil ke kladnému růstu, pojistné vzrostlo o 4,3 % oproti poklesu o 1,8 % v roce 2013. Růst neživotního pojištění zrychlil z 2,7 % na 2,9 %. Pozoruhodný rys při obnoveném růstu, byl výrazně silnější výkon na vyspělých trzích.

Vyspělé trhy podpořil růst životního pojištění

V životním odvětví se v nejnovějších výsledcích objevily značné rozdíly v různých regionech. Například byl zaznamenán silný růst v Oceánii, solidní výsledky vyšly také v západní Evropě a Japonsku. Na rozvíjejících se trzích vzrostlo pojistné v životním sektoru o 6,9 %. V roce 2013 to bylo pouze o 3,6 %. Růst táhl především čínský trh. Hlavně nové distribuční kanály, jako je on-line prodej a bankopojištění. V ostatních rozvíjejících se regionech růst pojistného zpomalil nebo dokonce klesl. 

„Životní pojištění na vyspělých trzích vzrostlo v roce 2014 o 3,8 % a pokračuje tak rytmu "nahoru-dolů" od roku 2010. Navzdory zrychlení v roce 2014, je celkové pojistné z životního pojištění na vyspělých trzích zhruba na stejné úrovni, jako před strmým poklesem v roce 2008," říká Kurt Karl, hlavní ekonom Swiss Re. „Zisk na pojistném předstihl v roce 2014 ekonomický růst, rostl vývoj pojištění na vyspělých trzích, přesto pojistné po finanční krizi roste mnohem pomaleji než před ní."

sigma4_2015_fig1

 

Ve vyspělých trzích se zvyšuje výkon také neživotního pojištění

Růst neživotního pojištění se od roku 2009 postupně zlepšuje, ale v průměru stále méně než v předkrizových letech. Také v neživotním sektoru byl zisk na světovém pojistném poháněn silnějším výkonem vyspělých trhů. V Severní americe se pojistné zvýšilo o 2,6 % oproti předchozímu roku, v západní Evropě se vrátilo ke kladnému růstu (+ 0,6 %) po letech poklesu a stagnace.

Na rozvíjejících se trzích vzrostlo v roce 2014 neživotní pojištění o 8,0 %. Hlavními důvody byly solidní zisky v Číně, a to zejména v autopojištění, úvěrovém pojištění a pojištění záruk, ale také zemědělství. V Indii se zlepšil obchodní přístup, pojištění ale podpořil i ekonomický růst. Ve vyspělých i rozvíjejících se trzích se po krizi tempo růstu průměrného pojistného nenaplnilo jako před krizí.  

sigma4_2015_fig2

 

Nízké úrokové sazby i nadále ovlivňují ziskovost

Celková ziskovost v odvětví životního pojištění se v roce 2014 mírně zlepšila, zejména díky silnějším akciovým trhům, vyšším růstem pojistného a úsilím zmenšovat náklady. Upisovací výsledky v neživotním pojištění byly pozitivní, ale poněkud slabší než v roce 2013. Obě odvětví jsou zasažené nízkými úrokovými sazbami a celková ziskovost pojišťovnictví zůstává pod úrovní než před krizí.

Růst životního pojištění by měl zůstat v roce 2015 ve vyspělých regionech poměrně stabilní, v rozvíjejících se regionech by se měl zvýšit, zejména ve střední a východní Evropě a Číně. Americký trh s životním pojištěním se pravděpodobně zlepší díky posílení ekonomiky a pracovních míst na trhu. V západní Evropě se růst pojistného zpomalí, kvůli silnému zisku z roku 2014. Výhled pro neživotní sektor na vyspělých trzích bude mírnější. Sazby pojistného zůstávají nízké, a přestože se ekonomický růst zlepšuje, zůstává pomalý. Růst neživotního pojištění na rozvíjejících se trzích zůstane silný.

Bez ohledu na pozitivní vývoj pojistného, celková ziskovost pojišťovnictví nedosáhne v roce 2015 úrovně před krizí. Investiční výnosy – klíčová složka ziskovosti - bude i nadále pod tlakem kvůli nízkým úrokovým sazbám. U životního pojištění je nepravděpodobné, že by se ziskovost v dohledné době zlepšila vzhledem k nízkým výnosům a probíhajícím regulačním změnám. Totéž platí v neživotním pojištění.

sigma4_2015_fig3

Zdroj: Swiss Re

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články