Swiss Re: Upevňování ekonomiky v průmyslovém sektoru roste


			Swiss Re: Upevňování ekonomiky v průmyslovém sektoru roste

Očekává se, že globální ekonomika během příštího roku mírně posílí a podpoří růst pojištění ve většině oblastech. Růst se očekává v následujících letech hlavně v oblasti neživotního pojištění a to 8 – 9 % meziročního nárůstu, převážně na nově se rozvíjejících trzích.

Zato odvětví životního pojištění čelí těžkým výzvám, zejména kvůli očekávaným nízkým úrokovým sazbám z uzavřených pojistek. Nicméně se očekává i tak globální nárůst uzavřených smluv životního pojištění až o 4 % každé dva následující roky. Díky tomu se předpokládá posílení celkové ekonomiky.

Ekonomika v USA a Spojeném království v současné době roste přibližně o 2,5 %, HDP v Japonsku a eurozóně má taktéž viditelný nárůst, avšak o něco mírnější, 0,7 % a 1,5 %. Všechny čtyři ekonomiky očekávají v roce 2016 další růst. Momentálně se rozvíjející trhy, budou narůstat o 5 % každé dva roky.

Celosvětová ekonomika čelí třem hlavním překážkám: pomalejší růst Číny, nižší ceny komodit a bezprostředně očekávané zvýšení sazeb ze strany Federal Reserve. To představuje hlavní problém bránící v rychlejším růstu ekonomiky, je však nepravděpodobné, že by nějakým způsobem narušovalo zlepšující se dynamiku růstu.

S celkovým lepším výhledem, očekáváme zpřísňování měnové politiky v USA a Velké Británii. Výnosy ze státních dluhopisů pravděpodobně vzrostou.

Nárůst neživotního pojištění spolu s ekonomikou dlouhodobě zlepší aktivní poptávku a neživotní pojištění by mělo růst i v dalších dvou letech. Onen předpokládaný růst má být z letošních 2,5 % na 3 % zlepšení v roce 2016, 3,2 % v roce 2017.

Na rozvíjejících se trzích bude v dalších letech hlavním tahounem již zmíněné neživotní pojištění s odhadujícími hodnotami růstu o 7,9 % a 8,7 %. Očekává se, že nejsilnější nárůst bude na asijském trhu. Evropský trh však čeká oživení.

Navzdory náročnému cenovému prostředí, byly zisky připisovány primárně neživotnímu pojištění jen s malými ztrátami v důsledku přírodních katastrof, pokračuje čerpání rezerv z minulých let. 

swiss re 1

Životní pojišťovny čelí velkým výzvám, ale pojistné poroste

Primárně životní pojišťovny čelí značnému riziku poklesu v krátkodobém až střednědobém horizontu. Skromný výhled globálního růstu budo mít na svědomí, trvale nízké úrokové sazby, volatilita na finančních trzích a regulační změny. Nicméně na pokročilých trzích, se reálný příjem z pojistného zvýší v příštím roce asi o 2,5 % a v roce 2017 o 2%. Pojistné bude růst odhadem o 10,7 % v příštích dvou letech. Tato zlepšení budou z části připisována lepšímu využívání současných moderních technologií, jako jsou zařízení využívající cloud.

Opět platí, že se očekává, že rozvíjející se Asie, bude mít vyloženě rapidní růst až o 13 % každý další rok. Klíčovou otázkou však stále zůstává implementace rizikových bází režimů solventnosti v mnoha rozvíjejících se zemích.

swiss re 2

Na vyspělých trzích budeme v příštích dvou letech očekávat mírný pokles životního připojištění. Regulační změny v USA ovlivní obchodní příležitosti. Na jiných trzích bude nadále v životním pojištění rekordní minimum a pouze jednociferný růst v souladu s primárně obchodní ochranou. Růst na rozvíjejícím se pojistném trhu, se očekává meziročně 7 % až 8%.

Zdroj: Swiss Re

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články