Swiss Re: Většina Evropanů nemá dostatečné zajištění invalidity


			Swiss Re: Většina Evropanů nemá dostatečné zajištění invalidity

Nečekaná kritická onemocnění nebo zdravotní postižení mohou mít velmi vážné důsledky nejen pro jednotlivce, ale také pro rodiny postižených. Nicméně pokud by k takové situaci došlo, většina Evropanů nemá dostatečnou finanční ochranu.

Podle zprávy Swiss Re, European Insurance Report 2015, by lidé ze 13 zemí, kteří se zúčastnili průzkumu, pokryli v případě plné invalidity pouze 40 % veškerých výdajů. Jsme svědky trendu postupného odebírání státních sociálních dávek, a to bude dále klesat. Již dnes dosahuje celkový schodek v invalidním pojištění ve výši 750 miliard eur.

Zpráva Swiss Re je založena na průzkumu čítající 13 000 lidí ze 13 zemí Evropy a Středního východu. Průzkum vypovídá o přístupu k produktům životního a zdravotního pojištění v místě, kde mají lidé mezery v ochraně. Cílem je se soustředit na možná řešení, které by pomohly s finančními problémy způsobenými náhlým postižením nebo vážnou nemocí.

I když si lidé v průzkumu byli vědomi možného dopadu, který by je postihl, je jich stále mnoho odkázáno bez dostatečné ochrany na sociální dávky od státu,“ říká Bruce Hodkinson, ředitel evropského životního a zdravotního zajištění. Bohužel státy stále sociální dávky snižují. Stárnutí obyvatel a rostoucí náklady na zdravotní péči vyvíjí tlak na jejich rozpočty. Pojišťovnictví má za úkol umožnit přechod od státního ustanovení k individuální odpovědnosti.

Zpráva Swiss Re rovněž zkoumá ekonomické a demografické faktory, které se vážou na ochranný systém, který je vysoce závislý na podpoře státu. Stárnoucí populace, nižší porodnost a rozšiřující se náklady na zdravotní péči vyzývají k zachování stávajících systémů ochrany. Přidává se také potřeba jednotlivce převzít větší odpovědnosti za soukromé poskytování zdravotní péče nebo budou čelit masivnímu snížení úrovně zdravotních služeb.

K tomu, aby zajišťovny potažmo pojišťovny zvýšily na evropském trhu své úsilí na krytí finančních rizik, je třeba více chápat, kdy a proč se lidé rozhodnou pořídit si soukromé krytí. Zpráva obsahuje několik hloubkových analýz týkající se spotřebitelských otázek, například jak spotřebitelé vnímají možnost, že by onemocněli a jak se více zabývat relevantními produkty pro jednotlivé fáze života.

Výkonný ředitel zajištění pro EMEA říká: „Lidé nekupují univerzální produkt na celý jejich život, ale chtějí různou úroveň krytí, protože se zdravotní obavy napříč celým životem liší. Úkolem zajišťoven a pojišťoven je zajistit veškeré jejich potřeby."

Zdroj: Swiss Re

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články