AGRA: Výstava Země Živitelka 2013 jde do finále


			AGRA: Výstava Země Živitelka 2013 jde do finále
2.9.2013 Tiskové zprávy

Ještě jeden den a brány českobudějovického výstaviště se opět uzavřou. Právě ve dnech 29. srpna – 3. září se koná již 40. jubilejní ročník této jedné z nejnavštěvovanějších výstav v České republice. Země živitelka je jedinou výstavou v republice, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor. Ve čtvrtek 29.8. proběhlo slavnostní zahájení za účasti nejvyšších představitelů státu a vlády, včetně pana prezidenta Miloše Zemana.

Výstava je tradičně rozdělena do jednotlivých oborových dnů, jako například Den českých pekařů a cukrářů, Den českého venkova, Den myslivosti nebo Den zemědělské techniky. Národní dožínky pořádané v sobotu 31. srpna Agrární komorou ČR zahájili významní hosté z řad politiky. Zúčastnil se předseda vlády Ing. Jiří Rusnok, ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman či prezident Agrární komory Ing. Jan Veleba.

V rámci jednotlivých oborových dnů byla připravena celá řada seminářů, konferencí, přednášek a diskusních fór na aktuální témata. Po celou dobu výstavy probíhaly prezentace a ochutnávky regionálních potravin ze všech krajů ČR, prezentace významných institucí či služeb pro zemědělce. Nedílnou součástí výstavy byla pestrá a bohatá přehlídka zemědělské techniky, expozice zelinářů, zahrádkářů, včelařů čichovatelů. Tradičně se prezentovali i hospodářská zvířata, masný skot, plemenné krávy, koně, berani a ovce. Za návštěvu stál i pavilon myslivosti a rybářství s rozšířenými prezentacemi myslivosti, lovectví, zbraní, střeliva a rybářství.

Agra pojišťovna je pojistitel specializovaný na zemědělství – na pojištění rostlinné produkce proti široké paletě rizik spojených s nepřízní počasí a pojištění hospodářských zvířat. Společnost pojišťuje plodiny na orné půdě, speciální produkty nabízí pěstitelům vinné révy, ovoce, máku, cukrové řepy nebo chmele. Mezi nejčastěji pojišťovaná rizika patří krupobití, mráz, vichřice či záplava. Chovatelé hospodářských zvířat mohou vybírat z pojistných variant obsahující riziko nákazy, akutní otravy, živelní nebezpečí a další.

Jako spolehlivý partner zemědělců nemohla Agra pojišťovna na této výstavě chybět. Letos sice beze stánku, ale o to více se její zástupci pohybovali mezi zemědělci, svými klienty, kde zodpovídali dotazy a podávali požadované informace.

Agra pojišťovna

Zdroj: Agra pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články