Allianz nadační fond „gumuje“ nebezpečná místa na mapě


			Allianz nadační fond „gumuje“ nebezpečná místa na mapě
25.6.2014 Tiskové zprávy

Allianz pojišťovna mapuje již čtvrtým rokem svojí Allianz Automapou nejnebezpečnější nehodové lokality České republiky. V žebříčku 20 kritických míst se pravidelně opakovalo i jméno obce Toužetín na Lounsku. Proto se Allianz Nadační fond, jehož hlavní náplní je podpora bezpečnosti silničního provozu, zde rozhodl zafinancovat úpravu a výraznější dopravní značení. Jeho cílem je, aby se počet nehod, kterých se tu za poslední čtyři roky stalo 29!, výrazně snížil. Třeba již o nadcházejících prázdninách, kdy na tomto hlavním tahu k německým sousedům provoz výrazně houstne.

„Nechceme na nebezpečná místa řidiče pouze upozorňovat, ale s nehodovostí na nich také aktivně bojovat. Proto jsme se spojili se společností 3M Česko a také odborníky na řešení nehodových lokalit a společně vybrané lokality zviditelníme vhodným doplněním či úpravou dopravního značení,“ říká Pavel Jechort z Allianz nadačního fondu.

„Někdy opravdu stačí málo, třeba právě změna značení, aby byly zachráněny lidské životy. Dopravní značka vyrobená z kvalitních reflexních materiálů pomáhá řidiči lépe se zorientovat zejména za zhoršených světelných podmínek, především pak v noci a v dešti. Takové značení řidič registruje na dostatečnou vzdálenost a má tak prostor a čas přiměřeně zareagovat. V nebezpečných úsecích je vhodné použít také fluorescentní žluto-zelený podkladový materiál pro zvýraznění dopravní značky. To se podařilo již v Milíně na Příbramsku na silnici I/4 i v Toužetíně a nyní máme připraveny k úpravě další kritické lokality,“ dodává za společnost 3M Česko Eduard Perski, specialista na řešení pro dopravní bezpečnost.

Úpravy komunikací budou pokračovat v příštích týdnech – v Královéhradeckém kraji to bude křižovatka silnice I/11 u Lhoty pod Libčany a poté na severní Moravě – v třinecké městské části Nebory. Další projekty jsou v různé fázi rozpracovanosti. Allianz nadační fond plánuje postupně vytipovávat další nebezpečné úseky tak, aby z mapy naší republiky postupně mizely.

Allianz Automapa pravidelně dvakrát do roka mapuje pro motoristy nejkritičtější lokality na dálnicích, rychlostních silnicích a komunikacích I. třídy, při jejichž průjezdu by si měli řidiči dávat obzvlášť pozor. Na rozdíl od jiných projektů, které silnice známkují podle subjektivního hodnocení, vychází ze statistických údajů databáze dopravních nehod s vážnými následky. Pořadí závažnosti jednotlivých nehodových lokalit bylo stanoveno podle čtyř hlavních kritérií, mezi něž patří počet nehod, při kterých došlo k smrtelnému, nebo těžkému zranění, závažnost těchto zranění, počet osob, které úrazy utrpěly a počet ostatních nehod v dané lokalitě.

Poslední vydání Allianz Automapy z března 2014 včetně GPS souřadnic nebezpečných míst najdete na www.allianzfoto.cz

Příloha:

Toužetín, okres Louny, Ústecký kraj (GPS:+50°18'56.610"N+13°52'23.649"E) ZDE

Silnice I/7, která je součástí budoucí rychlostní komunikace R7, patří obecně k nejvíce nehodovým v České republice. Za poslední čtyři roky se v inkriminované křižovatce u Toužetína a jejím bezprostředním okolí stalo celkem 29 nehod, které se neobešly bez ztrát na životech a těžkých i lehčích zranění. Jejich nejčastějšími příčinami byly vjetí do protisměru a zejména nepřiměřená rychlost. Právě rychlost byla významným faktorem zhruba ve dvou ze tří případů.

„Proto jsme v projektu sanace nehodové lokality navrhli omezení rychlosti – ze stávající 80kilometrové v obou směrech na 70 km/hod. na reflexním podkladu, za křižovatkou na Toužetín pak přibyl na vedlejší komunikaci zákaz předjíždění a z protisměru pak reflexní svislá značka s tvarem křižovatky. To vše bude doplněno dvojicí symbolů na vozovce - Dej přednost v jízdě,“ rekapituluje úpravy dopravní odborník Jaroslav Heinrich z HBH projektu, brněnské projekční kanceláře pro dopravní a inženýrské stavby, která zpracovala návrh sanace této nehodové lokality.

Dobrou zprávou pro tuto lokalitu je, že žádná z těchto nehod se nestala pod vlivem alkoholu. Na druhou stranu je alarmující, že většina z nich a mezi nimi i ty tragické, se staly ve dne a za nezhoršené viditelnosti. To svědčí o tom, že řidiči tímto úsekem projíždějí opravdu rychle a nebezpečně.

„Silnice byla totiž budována jako budoucí čtyřproudá rychlostní komunikace, přímo sváděla řidiče k nedodržování maximální rychlosti, a proto zde často docházelo k devastujícím čelním střetům. Proto veškeré aktivity, které směřují ke snížení počtu a závažnosti zdejších nehod, velmi vítáme,“ doplnil šéf lounské dopravní policie nadporučík Jiří Král.

Allianz

Zdroj: Allianz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články