Allianz sestavila globální „Barometr rizik“, kterých se podnikatelé obávají


			Allianz sestavila globální „Barometr rizik“, kterých se podnikatelé obávají
5.2.2013 Tiskové zprávy

Více než 500 oborníků Allianz na podnikatelské pojištění z 28 zemí světa analyzovalo již podruhé největší podnikatelská rizika, která ohrožují firmy v jejich zemích. Tentokrát se nezaměřili pouze na velké společnosti, ale i na menší a střední firmy. Proto se i loňské a letošní výsledky jejich zkoumání mírně liší. Zatímco z loňské studie vyplynulo, že velké firmy se nejvíce obávají ekonomických rizik, přerušení činnosti a přírodních pohrom, pro menší a střední firmy jsou v roce 2013 hrozbou kromě živelních kalamit a přerušení činnosti také požáry. Podniky naopak podceňují rizika výpadků elektřiny a počítačové kriminality.

Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS), kompetenční centrum pro firemní a průmyslové pojištění Allianz tentokrát shromáždilo názory od 529 odborníků a sestavilo Rizikový barometr napříč regiony i nejrůznějšími odvětvími podnikatelské činnosti. První z těchto rizik spojuje společnosti po celém světě – zásah vyšší moci, tedy přírodní katastrofy, které jdou většinou ruku v ruce s přerušením podnikatelské činnosti. V top trojici rizik je ještě požár a výbuch. Na dalších místech jsou pak obchodní rizika – výkyvy kapitálových trhů, zásahy regulatorních orgánů, měnová rizika. Velké podniky se pak obávají vad a snížení kvality výrobků i ztráty dobré pověsti, zatímco středně velké podniky jsou nejvíce znepokojeny nedostatkem finančních zdrojů a také stárnutím odborných zaměstnanců a nedostatkem nových, talentovaných nástupců.

Odborníci z Allianz se shodli na tom, že přerušení podnikání a dodavatelského řetězce je největším podnikatelským rizikem (ve svých odpovědích to uvedlo 46 procent z nich). Globální dodavatelské řetězce jsou tlačeny ke snižování nákladů a mnoha firmám tak chybějí alternativní dodavatelé. Pokud například z důvodu přírodní katastrofy některý z článků řetězce „vypadne“, může způsobit dominový efekt v rámci celého odvětví třeba i na druhém konce světa.

Také ztráty způsobené přírodními katastrofami jsou na vzestupu – toto riziko uvedlo 44 % odborníků. Ačkoli rok 2012 byl relativně mírný na živelné pohromy - s výjimkou hurikánu Sandy, není důvod k optimismu. Pojistné nároky způsobené přírodními katastrofami za posledních 30 let vzrostly 15krát. „Evropa může i nadále očekávat častější extrémní výkyvy počasí, regionální silné deště, záplavy, bouřkovou činnost a vichřice…,“ uvádí Markus Stowasser, meteorolog Allianz Re.

Tradiční a velmi staré riziko, kvůli němuž vlastně v historii vznikaly první pojišťovny – požár - bylo jmenováno jako třetí nejdůležitější. Požáry jsou relativně vzácné, ale když už se stanou, způsobují obrovské škody. Statistika AGCS hovoří sama za sebe: ze sedmi velkých průmyslových škod v roce 2012, při nichž ztráty přesáhly 10 milionů eur, bylo šest způsobeno požárem. Nejvíce se tohoto rizika obávají odvětví zpracovatelského průmyslu.

Jak to vidí čeští podnikatelé

Také pro české podnikatele je požár právem hrozbou. „Počty těchto událostí i objem škod se v poslední době nezanedbatelně zvýšily. Je možné vysledovat vliv nízkých investic do obnovy technologií a často i omezené prostředky na údržbu, které tuzemské firmy při neustálém tlaku na snižování nákladů mají k dispozici,“ rekapituluje příčiny současného stavu ředitel úseku průmyslového pojištění Allianz Václav Bohdanecký.

Představitelé zahraničních firem jsou například zvyklí spolupracovat s risk manažery pojišťoven, protože vědí, že jejich zjištění pomohou odhalit případná riziková místa a navržená řešení pak snížit potenciální škody, nebo jim zcela zamezit. „I naši risk manažeři poskytují klientům zdarma rizikovou analýzu, která se firmám vyplatí, dokonce dvakrát. Kromě toho, že jimi doporučená opatření pomohou zamezit vzniku škod a následných komplikací, sníží také jejich náklady na pojištění,“ dodává Bohdanecký.

Počítačová kriminalita není jediným rizikem IT

Ze studie dále vyplývá, že společnosti jsou obecně špatně připraveny na IT poruchy a výpadky elektrického proudu. Přitom právě IT selhání, ať už vlastním zaviněním, tedy lidskou chybou nebo počítačovou kriminalitou, může znamenat v současném velmi digitalizovaném hospodářství vysoké ekonomické ztráty. Odborníci v této souvislosti upozorňují na to, že podnikatelé berou některé rizika opravdu velmi zodpovědně, ale naopak některá zcela podceňují. Pouze 6 % dotázaných si myslí, že jejich klienti si výpadků proudu a počítačového selhání dostatečně vědomi. Střední podniky mají ještě další starosti – jsou to hlavně otázky financování, protože mají omezenější přístup k bankovním úvěrům a kapitálovým trhům. V těchto firmách považují odborníci za problém také podvody a korupci.

Zavedené německé firmy pak mají významné obavy ze ztráty kvality svých výrobků. Razítko "Made in Germany" pro ně zůstává důležitou známkou kvality například v takových odvětvích, jakými jsou automobilový průmysl nebo strojírenství. S tím úzce souvisí následný strach ze ztráty dobrého jména, což také patří mezi 10 nejvýznamnějších podnikatelských rizik. „Proto je kvalitní pojištění odpovědnosti s dostatečnou pojistnou částkou zásadní nutností každého českého dodavatele jak do německého automobilového průmyslu, tak i ostatních podnikatelských odvětví,“ uzavírá V. Bohdanecký z Allianz pojišťovny.

Pokud vás zajímají detailnější informace, můžete je nalézt v dokumentu Studie Allianz: Barometr podnikatelských rizik ZDE Na stránkách www.allianzfoto.cz najdete i loňskou studii včetně grafiky.

Allianz

Zdroj: Allianz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články