AXA Group věnovala v roce 2015 na společensky odpovědné aktivity 1,5 milionu Kč


			AXA Group věnovala v roce 2015 na společensky odpovědné aktivity 1,5 milionu Kč
8.1.2016 Tiskové zprávy

Finanční skupina AXA věnovala v uplynulém roce na společensky odpovědné aktivity téměř 1,5 milionu Kč. Podeváté v řadě podpořila grantový program Na zelenou Nadace Partnerství, který se zaměřuje na bezpečnost dětí v dopravním provozu, dlouhodobě se věnuje také tématu finanční gramotnosti dětí na základních a středních školách prostřednictvím podpory projektu ŠIK a rozvoji dobrovolnických aktivit svých zaměstnanců.

Minulý rok, který byl zároveň posledním rokem vzájemné spolupráce, podpořila AXA Grantový program Na zelenou částkou 800 tisíc Kč. Díky této podpoře uskutečnilo své projekty bezpečných cest do školy již více než 80 škol z celé České republiky a z podpořených projektů vzešlo 50 realizovaných, v některých případech i rozsáhlých, úprav nevyhovující dopravní infrastruktury ve všech regionech ČR. „Na tomto programu jsme oceňovali zejména komplexní a motivační způsob zapojení dětí do řešení místních problémů. V procesu mapování, plánování a řešení nebezpečných dopravních míst v blízkosti cest do škol hrály děti velmi aktivní roli, která zahrnovala sběr podnětů k řešení, besedy s odborníky a policisty, zadání vypracování odborné dopravní studie, ale i prosazení navrhovaných řešení u místních zastupitelstev. V praxi si tak děti mohly ověřit, zda svým zájmem a zapojením do veřejného života mohou něco změnit," doplňuje k dlouhodobé spolupráci s Nadací Partnerství Karel Žyla, manažer PR a komunikace AXA v ČR a SR.

Od roku 2011 je AXA generálním partnerem školního vzdělávacího programu Finanční gramotnost do škol, který je vysílán na 402 základních a středních školách zapojených do Školního informačního kanálu (ŠIK). Na aktualizaci naučných spotů vysílaných v rámci ŠIKu věnovala v loňském roce AXA více než 0,5 milionu Kč.

I v roce 2015 se 211 zaměstnanců skupiny AXA v ČR a na Slovensku zapojilo do celosvětového Týdne společenské odpovědnosti pořádáného každoročně mateřskou společností AXA Group, během kterého ušli, ujeli na kole nebo koloběžce 806 km a podle principu, že jeden km se rovná jednomu euru, věnovali tuto částku vybraným neziskovým organizacím na podporu jejich činnosti. Kromě finanční pomoci však pomáhali zaměstnanci i osobně.

„V prosinci jsme zorganizovali vánoční sbírku léků a hygienických potřeb nebo dobročinný jarmark, z jehož výtěžku jsme finančně podpořili Hospic sv. Alžběty v Brně, Domov sv. Karla Boromejského v Praze a krizové centrum Brána do života v Bratislavě. Ve všech těchto městech máme svoje kanceláře a tak naši dobrovolníci pomáhali v těchto organizacích i s úklidem, malováním, úpravou zahrad nebo jako společníci seniorů,“ dodává k Týdnu společenské odpovědnosti AXA Group Karel Žyla.

Zdroj: AXA group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články