Česká pojišťovna z aktuální velké vody očekává 20 000 škod


			Česká pojišťovna z aktuální velké vody očekává 20 000 škod
3.6.2013 Tiskové zprávy

Podle prvních informací mobilních techniků očekává Česká pojišťovna, že její klienti nahlásí cca 20 000 škod v objemu stovek milionů korun. Tento odhad se však bude velmi pravděpodobně měnit, a to na základě aktuálních informací a vývoje situace na jednotlivých vodních tocích. V terénu jsou týmy mobilních techniků, které jsou dle potřeby posilovány také pracovníky z ostatních částí republiky, jež nebyly velkou vodou zasaženy. Česká pojišťovna rovněž posílila počet operátorů na klientské lince 841 114 114, kde se dnes očekává až 3 500 příchozích hovorů.

Nejpostiženějším regionem jsou v tento okamžik jihozápadní Čechy, tisíce hlášených škod očekává ČP také ze severních a středních Čech a rovněž z území hlavního města Prahy. V oblasti východních Čech zatím odhadujeme stovky případů, především pak z Trutnovska.

Podrobné pokyny pro klienty, odpovědi na nejčastější dotazy, stejně jako formuláře pro hlášení poškozených a zničených věcí jsou poškozeným k dispozici na speciálních internetových kalamitních stránkách ČP na adresewww.ceskapojistovna.cz/kalamity či na facebookovém profilu České pojišťovny.

Klientské centrum ČP již přijalo prvních několik stovek hlášení, největší nápor telefonátů se však očekává dnes a v průběhu dalších dní tohoto týdne. Klienti zatím hlásí jak škody z majetkového pojištění, tak i z pojištění motorových vozidel.

Rady, co dělat po živelní události:

  • Ohlaste vzniklou škodu na klientskou linku 841 114 114. K nahlášení škody lze rovněž využít tištěného formuláře na všech obchodních místech ČP, webových stránek či mobilní aplikace Pojišťovna pro chytré telefony.
  • Mobilní technik vás bude kontaktovat a dohodne s vámi termín prohlídky.
  • Prohlídky poškozeného majetku klientů jsou možné ihned po opadnutí vody, kdy bude zřejmé, jaká škoda vznikla.
  • Pořiďte seznam poškozených věcí, pokud máte pořizovací doklady, připojte je k seznamu.
  • Zdokumentujte (ideálně fotoaparátem) vzniklé škody, zvlášť pokud odstraňujete následky ještě před prohlídkou mobilním technikem.
  • Začněte s odstraňováním škod, jakmile to bude možné.
  • Evidujte náklady a práce, které jste vynaložili na likvidaci škody – mohou být součástí náhrady vaší škody.
  • Připravte si pojistnou smlouvu před příchodem mobilního technika.
  • Při prohlídce mobilním technikem je možnost požádat o vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění.

Česká pojišťovna  

Zdroj: Česká pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články