České firmy chtějí svoje peníze dříve


			České firmy chtějí svoje peníze dříve
17.7.2012 Tiskové zprávy

Podle aktuálního průzkumu platební morálky, který zveřejnila pojišťovna Atradius, došlo od podzimu 2011 k výraznému zkrácení průměrné lhůty splatnosti faktur z 50 na 44 dní od data vystavení faktury. Přesto však toto číslo výrazně přesahuje průměrnou lhůtu splatnosti v zemích východní (32 dní) i západní (38 dní) Evropy. Ve srovnání s obchodníky z jiných zemí jsou Češi stále benevolentnější.

 


 

Hlavní zjištění

 • Předepsaná splatnost je v průměru 44 dnů

 • 32 % faktur uhrazeno po splatnosti

 • 81 % podniků uvádí jako důvod zpoždění plateb nedostatečnou likviditu

 • Jen 21 % českých firem poskytuje slevu za předčasné splacení faktur

 • 31 % všech zakázek bylo fakturováno s odloženou splatností

 • V následujícím půlroce se očekává nárůst aktivní správy pohledávek


Za zkrácením lhůty splatnosti stojí fakt, že si firmy uvědomují vyšší pravděpodobnost zpoždění platby. V průměru je totiž 32 % českých faktur zaplaceno se zpožděním, nejčastěji však do 15 dnů po uplynutí lhůty splatnosti. Zkrácením této lhůty tak firmy dosahují dřívějších plateb, a to v průměru o 6 dnů,“ vysvětluje Markéta Stržínková, ředitelka pojišťovny Atradius pro střední a východní Evropu. Ve srovnání s ostatními zeměmi patříme k podprůměru, ve východní i západní Evropě je pozdě splaceno 29 % faktur. Přesto se české podniky nepatrně zlepšily, na podzim roku 2011 bylo pozdě splacených faktur 33 %.


 

Předepsaná doba splatnosti ve vybraných zemích (dnů)

 1. Rakousko 21,3

 2. Německo 22

 3. Švédsko 24,6

 4. Velká Británie 25,1

 1. Nizozemsko 25,4

 2. Švýcarsko 29,8

 3. Francie 35,7

 4. Česko 44,4

 1. Itálie 52,8

 2. Španělsko 67,8

 3. Řecko 74,6

 4. Turecko 84,7

Zdroj: Atradius – Platební morálka 2012


Pravděpodobnost, že bude faktura uhrazena po lhůtě splatnosti, je v České republice stejně vysoká u faktur vystavených tuzemským i zahraničním zákazníkům. Hlavním důvodem zpoždění plateb jsou problémy s likviditou (jako hlavní důvod zpoždění plateb uvedlo 81 % respondentů problémy s dostupností finančních prostředků).


Paradoxně se snížil i podíl firem, které poskytují slevu za předčasné splacení faktur. „Jedná se přitom o trend, který je v zahraničí stále hojněji využíván, zvyšuje platební morálku a vede k vylepšení firemního cashflow,“ říká Markéta Stržínková. Slevu nabízí jen 21 % českých respondentů, ještě na podzim 2011 přitom tuto formu slevy poskytovalo 25 % firem. Ve východní Evropě slevu poskytuje 28 % firem, v západní dokonce 34 %.


Průzkum potvrdil, že čeští respondenti dávají přednost odloženým splatnostem především z důvodu navázání dlouhodobých obchodních vztahů. Týká se to jak obchodování s tuzemskými podniky, tak i se zahraničními subjekty. Právě zahraničním obchodníkům prodávají čeští respondenti na splatnost ochotněji, míří k nim 37 % zakázek, k tuzemským jen 24 %. Celkově v průměru se jedná o 31 % zakázek. Jde však o výrazně sestupný trend oproti loňským 46 % faktur s odloženou splatností, v roce 2010 jich dokonce bylo 84 %.

V následujících šesti měsících podle průzkumu vzroste u firem uplatňování aktivní správy pohledávek, jakožto nástroje sloužícího k ochraně firmy před riziky souvisejícími s pozdním hrazením pohledávek nebo jejich nedobytností. 10 % respondentů uvedlo, že v tomto období zintenzivní sledování finanční situace a schopnosti splácet zákazníka, což je plně v souladu s očekáváním.

Atradius

Zdroj: Atradius

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články