ČKP: Objem nepojištěných škod se meziročně snížil na polovinu


			ČKP: Objem nepojištěných škod se meziročně snížil na polovinu
23.4.2013 Tiskové zprávy

V minulém roce způsobili motoristé ve vozidlech bez povinného ručení 3 133 škod v celkové hodnotě 144 mil. Kč. Počet nepojištěných vozidel klesl ke konci roku 2012 na 595,5 tis. Dle statistik České kanceláře pojistitelů (ČKP) jde o historicky nejnižší hodnoty. K razantnímu poklesu nepojištěných škod a zejména pak jejich finanční výše významnou měrou přispěly přísnější postihy vůči neplatičům povinného ručení, které vstoupily v účinnost v lednu 2009. Díky nim nepojištění motoristé přímo participují na plnění garančního fondu ČKP, z kterého jsou poškozeným hrazeny škody způsobené vozidly bez povinného ručení. Což je dobrou zprávou pro poctivé motoristy, protože v minulosti to byli právě oni, kdo částí svého povinného ručení solidárně přispívali na úhrady nepojištěných škod.

V roce 2008, před novelou zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, Česká kancelář pojistitelů evidovala 4 872 nepojištěných škod, což je o 36 procent více než v roce 2012. Finanční výše nepojištěných škod v roce 2008 dosáhla hodnoty 355 mil. Kč. V roce 2012 už jen 144 mil. Kč. „Vidíme i výrazný meziroční posun, kdy mezi lety 2011 a 2012 poklesl objem nepojištěných škod o více než polovinu z 299 mil. Kč v roce 2011 na 144 mil. Kč v roce 2012,“ říká Jakub Hradec, výkonný ředitel ČKP a dodává: „Je nesporné, že přísnější postihy fungují a díky nim již motoristé zbytečně neriskují a pro svá vozidla povinné ručení sjednávají. Samozřejmě stále se najdou tací, a není jich málo, kteří jsou nepoučitelní. Věříme, že i oni časem pochopí, že provozovat nepojištěné vozidlo je zbytečný hazard, který se jim nevyplatí.“


Nepojištění již neparazitují na 7 miliónech poctivých motoristů

Nesporný přínos má postihování neplatičů pro poctivé motoristy, kteří povinné ručení řádně platí. „Před novelou putovalo z každého zaplaceného povinného ručení řádově několik desítek korun do garančního fondu. Po zavedení novely již tomu tak není. Garanční fond je plně financován nepojištěnými motoristy. Nebýt příspěvku nepojištěných do garančního fondu, tlak pojišťoven na zvýšení pojistného by musel být mnohem vyšší,“ doplňuje Hradec.


Závazky garančního fondu se snižují, stále však představují 2,2 mld. Kč

Díky příspěvku nepojištěných se začínají snižovat závazky garančního fondu ČKP, z kterého jsou vyplácena plnění poškozeným při nehodách, které způsobí nepojištěný řidiči. Přesto stále zdaleka nepokrývají budoucí závazky garančního fondu, které představují 2,2 mld. Kč.


Čtyři roky uplatňování příspěvku

Nástrojem, který se pro snižování počtu nepojištěných vozidel na českých silnicích ukázal jako nejefektivnější, jsou příspěvky nepojištěných do garančního fondu ČKP. Příspěvek se hradí za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno. Denní sazba je dána zákonem a u osobních vozidel činí 50 nebo 70 Kč. K tomu se připočítávají náklady na uplatnění příspěvku. Od nabytí účinnosti novely zákona ČKP v průměru rozeslala ročně 357 tisíc výzev k zaplacení povinného příspěvku nepojištěných. Na neplatičích povinného ručení ročně v průměru inkasovala 435 mil. Kč. „Veškeré prostředky od nepojištěných motoristů putovaly do garančního fondu ČKP na úhradu nepojištěných škod. Do současné doby bylo z garančního fondu ČKP poškozeným uhrazeno plnění ve výši přesahující 2,4 mld. Kč. A vzhledem k tomu, že výplata plnění poškozeným probíhá dlouhodobě, představují v budoucnu splatné závazky vůči poškozeným další více než 2,2 mld. Kč,“ doplňuje Hradec.


Rok 2012 = mimořádný rok. Rok 2013 = stabilizace systému

V loňském roce intenzita obesílání výrazně vzrostla. Celkem bylo rozesláno 682 tis. výzev a do garančního fondu bylo inkasováno 1,024 mil. Kč. „Rok 2012 lze brát z hlediska aktivity ČKP jako rok mimořádný. To je dáno především tím, že po prvních letech, kdy systém postupně nabíhal, jsme v roce 2012 ve zvýšené míře vypořádávali i starší případy. V roce 2013 dojde ke stabilizaci systému a inkaso do garančního fondu by se mělo přiblížit dlouhodobému průměru. Ani v budoucnu neočekáváme, že by se intenzita distribuce výzev měla znovu zvýšit,“ říká k tomu Jakub Hradec.


Námitky a kritika

V poslední době ČKP v souvislosti se nárůstem intenzity obesílání eviduje zvýšený počet námitek obeslaných v reakci na zaslané výzvy. „Jsme si vědomi komplikací a nepřesností a snažíme se je řešit,“ říká Jakub Hradec. „K problémům s nepřesnými údaji dochází nejčastěji na třech klíčových místech - na straně majitele vozu, na straně konkrétní pojišťovny a na straně Centrálního registru vozidel (CRV). Zatímco se chybné údaje na straně pojišťoven daří výrazně snižovat, zlepšení údajů z CRV jsme i přes naše intervence nezaznamenali,“ dodává Hradec. Podle údajů ČKP za rok 2012 je u 2,7 % výzev zdrojem problému chyba v datech z pojišťoven. U 5,4 % výzev je na vině chyba majitele či provozovatele vozidla. V případě dalších 10,9 % výzev byla chyba v datech CRV.

„Je evidentní, že hlavní příčinou oprávněných námitek od adresátů výzev jsou chybná data CRV. Samozřejmě, že nám tato situace vadí a neradi obtěžujeme někoho zbytečně, nemůžeme však postupovat jinak než v souladu se zákonem,“ dodává Jakub Hradec.

„Jsme přesvědčeni, že systém uplatňování příspěvku do garančního fondu ČKP je ve svém principu správný a účinný a přináší prokazatelně dobré výsledky - snížení počtu nepojištěných vozidel a škod,“ říká Petra Zlatohlávková, zástupkyně výkonného ředitele ČKP. „Zároveň vynakládáme úsilí na poli prevence, aby docházelo ke snižování nepojištěných vozidel na českých silnicích, čímž děláme službu i samotným neplatičům, aby se nedostávali do situací, kdy s nepojištěným vozidlem způsobí škodu, kterou budou splácet celý život. S obeslanými motoristy korektně a transparentně komunikujeme, aby na zaslané výzvy v zákonem stanovené lhůtě reagovali a to tím, že buď příspěvek uhradí, nebo v případě, že s obsahem výzvy nesouhlasí, vznesou proti ní námitku,“ dodává.


ČKP

Zdroj: ČKP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS