Generali: MMR šíří nepravdivé informace, aby zakrylo svá pochybení


			Generali: MMR šíří nepravdivé informace, aby zakrylo svá pochybení
13.7.2012 Tiskové zprávy

Pojišťovna Generali se kategoricky ohrazuje proti tvrzením představitelů MMR, která zazněla na dnešní tiskové konferenci, zejména proti vyjádření náměstka Michala Janeby, že "postup pojišťovny v případě nepojištěné CK Majestic Travel patrně odporuje zákonu o cestovním ruchu". Pojišťovna vždy postupovala v souladu s platnou legislativou, jak prokázaly opakované kontroly ze strany dozorujícího orgánu nad tuzemskými pojišťovnami, České národní banky.

Je to právě MMR, které v minulosti vyslovilo svůj souhlas kromě jiného i s tím, že vznik pojištění je podmíněn zaplacením pojistného. Toto ustanovení všeobecných pojistných podmínek Generali se neměnilo od roku 2000, kdy pojistné podmínky schválil tehdejší orgán dozoru nad pojišťovnictvím, kterým bylo Ministerstvo financí, a to po nezbytném předchozím kladném vyjádření MMR. Stát tedy sám dopředu pojistné podmínky zkontroloval a schválil a nyní MMR tvrdí, že takový postup je v rozporu se zákonem.

V případě CK Majestic Travel se Ministerstvo pro místní rozvoj snaží bagatelizovat prvotní a klíčovou chybu živnostenského úřadu a zastřít selhání své kontrolní role, jakož i neschopnost novelizovat zákon, který platí od roku 2000. Pojišťovna žádnou zákonem uloženou povinnost neporušila a vyzývá tímto MMR, aby se zdrželo nepravdivých a poškozujících informací šířených směrem k veřejnosti.

Generali

Zdroj: Generali

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články