I Allianz má mezi klienty dlužníky, exekuce je však krajním řešením


			I Allianz má mezi klienty dlužníky, exekuce je však krajním řešením
22.1.2014 Tiskové zprávy

Našli jste ve své poštovní schránce upomínku na zaplacení pojistného a máte chuť složenku neplatit nebo ji dokonce zahodit? Nedělejte to, počet exekucí, k nimž původně nenápadný dluh jen několika stokorun může až dospět, se totiž meziročně zvyšuje. Také Allianz registruje více než tisícovku dlužníků měsíčně. Je však jednou z mála pojišťoven, která své pohledávky neprodává.

„Nejdříve klienta informujeme dopisem, pak posíláme upomínky. Pokud ani na ně klient nereaguje, předáváme pohledávku spolupracující inkasní společnosti k vymáhání. I zde však existuje ještě několik mimosoudních možností, kterými se klient může vyhnout poslední instanci – exekuci,“ říká na úvod rozhovoru o vymáhání pohledávek v praxi Daniela Volhejnová, vedoucí oddělení plateb klientů Allianz pojišťovny.

Jak vypadá typický dlužník Allianz a odkud pramení jeho pohledávky?

Obvykle jde o člověka, který nezaplatil „omylem“, ztratil složenku, přestěhoval se, banka nesplnila trvalý příkaz… Nebo jeho pohledávka pramení z nevědomosti – klient uzavře pojištění, ale neplatí pojistné. Typický nedoplatek se s největší pravděpodobností týká havarijního pojištění, povinného ručení nebo jiného majetkového pojištění.

Jakou chybu dělají klienti třeba v autopojištění?

U povinného ručení nejčastěji dluhy vznikají tak, že klient auto prodá a automaticky přestane platit pojištění v domnění, že pojistka tímto okamžikem zaniká. K zániku však oproti havarijnímu pojištění nedojde změnou vlastnictví k pojištěné věci, ale dle zákona až oznámením této skutečnosti pojistiteli. Takže aniž by to motorista věděl, pojištění nadále trvá a dlužné pojistné narůstá.

Registrujete jistě i další možné příčiny vzniku dluhů – které to jsou?

Častým omylem je rovněž předpoklad klienta, že pojištění zaniká v okamžiku, kdy přestane platit. Jenže k zániku pro nezaplacení dojde ze zákona až po ochranné lhůtě od splatnosti pojistného. Pojišťovna je i po dobu této lhůty povinna krýt případné škody, a proto má právo
i na pojistné, které v případě nezaplacení oprávněně vymáhá.

Dluhy z neuhrazeného pojistného jsou nejběžnější, ale mohou být i důsledkem regresů…

Ano, druhým nejčastějším případem jsou pohledávky z přechodu práva na náhradu škody, tedy regresu. Allianz například uhradí pojistné plnění poškozenému za odcizené předměty
a policie následně dopadne pachatele, po němž pak vyplacenou sumu vymáhá zpět. Nebo na řidičích, kteří způsobili nehodu v opilosti, pod vlivem drog nebo bez platného technického průkazu a za něž bylo poškozeným vyplaceno pojistné plnění z povinného ručení.

Kolik příležitostí poskytuje Allianz pojišťovna dlužníkům k napravení jejich chyb?

Je jich hned několik. Mluvíme-li o dlužnících, kterým byla smlouva již vypovězena a klient svůj dluh na základě dopisu o zániku pojištění nezaplatil, postupujeme pohledávku Allianz inkasní společnosti. I tak má klient ještě několik příležitostí k nápravě. Mimosoudně se podaří vyřešit více než polovinu pohledávek, v rámci soudního řízení přes 10 %. Stále ještě zbývá více než třetina těch, kteří dluh „neřeší“. Až poslední výzva exekutora před výkonem rozhodnutí výrazně zabere, ale jsou lidé, kteří nechají záležitost dojít až k samotné exekuci. 

Zmínila jste mimosoudní vymáhání, které je prvním krokem, jakdlouho trvá, tedy kolik času má klient na to, aby pohledávku uhradil?

Délka mimosoudního vymáhání je závislá na povaze pohledávky a hlavně aktivitě dlužníka. V nejkratším možném případě uhradí dlužník částku okamžitě po obdržení upomínky, ale takových případů je menšina. Průměrná délka mimosoudního vymáhání je minimálně
12 týdnů. Takže času je celkem dost.

Poté následuje vymáhání soudní - bývá tento proces rychlejší, než fáze upomínání?

Jak kdy, stejně jako ve fázi mimosoudní závisí doba na povaze pohledávky, aktivitě dlužníka, ale v tomto případě i na jednotlivých soudech a jejich „zahlcenosti“. V ideálním případě je primární soudní rozhodnutí, tedy platební rozkaz, vydán následující den po podání žaloby. Jsou však i případy, kdy rozkazní řízení není ukončeno ani po 3 letech. Kdybychom dobu vymáhání dlužného pojistného měli zprůměrňovat, tak délka procesu je asi 101 dní.

Jaká částka se obvykle k němu předává?

Z našich statistik vyplývá, že průměrná výše pohledávky ke dni podání žaloby, včetně zákonného úroku z prodlení, jsou zhruba 4 tisíce korun.

Kolik pohledávek Allianz registruje?

Měsíčně evidujeme zhruba 1200 pohledávek, k soudnímu vymáhání pak předáváme necelou tisícovku. Rozhodně exekuční řízení je poslední možností vymáhání. Klientům proto vždy doporučujeme nenechat dluh dojít takhle daleko, ale v případě finančních problémů raději vše řešit hned, kontaktovat poradce, snížit třeba pojistné částky, ale rozhodně nepřestat pojistku platit. Všechna včasná řešení jsou pro klienta vždy levnější.

Kam se až může vyšplhat opomíjený dluh?

Navýšení pohledávky samozřejmě záleží na žalované částce a spolupráci dlužníka, ale díky úrokům z prodlení a všem soudním výlohám se může za několik měsíců dokonce i znásobit. O tom, že se splácením dluhů se opravdu nevyplatí otálet, svědčí i případ klientky, která přestala platit životní pojistku a dvoutisícový dluh vzrostl za několik let až na 100 tisíc korun.

Allianz

Zdroj: Allianz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články