Klienti MetLife s životním pojištěním ušetřili za rok 2012 na daních více než 1,5 miliardy korun


			Klienti MetLife s životním pojištěním ušetřili za rok 2012 na daních více než 1,5 miliardy korun
23.8.2013 Tiskové zprávy

V letošním roce si mohli klienti pojišťovny MetLife odečíst v rámci daňového přiznání až 12 000 Kč, protože životní pojištění je jako v minulých letech odečitatelnou položkou dle daňového zákona. Klienti MetLife pojišťovny tak na daních mohli letos ušetřit v součtu více než 1,5 miliardy korun. 

Daňový odpočet připadá v úvahu pro každou fyzickou osobu, tj. zaměstnance i osobu samostatně výdělečně činnou, která uzavřela s pojišťovnou smlouvu o soukromém životním pojištění. „Pojistník má na daňový odpočet zaplaceného pojistného nárok, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky,“ říká Klára Ondráčková, ředitelka klientského servisu pojišťovny MetLife.

Pojistná smlouva musí být uzavřena mezi fyzickou osobou a pojišťovnou, přičemž výplata pojistného plnění je sjednána nejdříve po 60 kalendářních měsících trvání pojištění a nejdříve v kalendářním roce dosažení věku 60 let pojištěného. Za uplynulé daňové období lze odečíst maximálně částku 12 000 Kč.

Postup pro uplatnění daňového odpočtu je velmi jednoduchý. Pokud klient pojišťovny podává finančnímu úřadu daňové přiznání sám, přiloží k němu potvrzení pojišťovny. „Na zaslaném potvrzení jsou uvedeny kromě identifikačních údajů klienta také číslo smlouvy a přesná výše pojistného, která může být použita ke snížení daňového základu. Potvrzení je potřeba podepsat,“ upřesňuje Ondráčková. Klient pojišťovny, který nepodává daňové přiznání sám, předloží ve své mzdové účtárně potvrzení o zaplaceném pojistném, které mu pojišťovna automaticky na začátku každého roku zasílá. „Pokud uplatňuje klient daňové odpočty prvním rokem, je nutné přiložit k potvrzení kopii pojistné smlouvy,“ doplňuje Ondráčková.

 

MetLife

Zdroj: MetLife

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články