Klienti ve II. pilíři investují dynamicky


			Klienti ve II. pilíři investují dynamicky
27.3.2013 Tiskové zprávy

Penzijní společnost České pojišťovny uzavřela do poloviny března přes 10 000 smluv o spoření
ve druhém pilíři. Většina klientů (59 %) zvolila dynamické investování, které v dlouhodobém
horizontu nabízí nadprůměrné výnosy. Druhou nejoblíbenější je vyvážená strategie s 32 %
klienty.

II. pilíře v PS České pojišťovny je mladší 40 let. Z nárůstu počtu klientů ve druhém pilíři je vidět, že se Češi chtějí zabezpečit na stáří, a nespoléhají jen na stát. Data také ukazují, že klienti PS České pojišťovny neřeší svou penzi na poslední chvíli. „Klienti mladší 40 let tvoří téměř dvě třetiny našeho kmene druhého pilíře a 26 % klientů je mladších 30 let,” říká Tomáš Matoušek, generální ředitel PSČP a dodává: „Většina klientů jsou dynamičtí investoři. Naopak konzervativní investování není zatím pro klienty příliš lákavé.”

Do druhého pilíře se přidává čím dále tím více nových klientů. Důvody k uzavření důchodového spoření jsou zejména děditelnost prostředků a možnost vyvést 3 % ze sociálního pojištění na vlastní účet. Penzijní společnost ČP je schopna kromě nadprůměrných výnosů nabídnout i určitou míru jistoty. 

Česká Pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

RSS

Související články