Koncern UNIQA prochází zásadními strukturálními změnami


			Koncern UNIQA prochází zásadními strukturálními změnami
30.6.2011 Tiskové zprávy

Dozorčí rada UNIQA Group schválila důležitá rozhodnutí ohledně dlouhodobé perspektivy, která vstupují v platnost od 1. července 2011.

Jak již bylo avizováno, funkci předsedy představenstva celé skupiny přebírá podle plánu Andreas Brandstetter, dosavadní místopředseda. Současně dojde k přeskupení aktivit koncernu do tří základních struktur. Rovněž byla schválena nová růstová strategie nazvaná „UNIQA 2.0“ cílená do roku 2020.

Česká dceřiná společnost UNIQA pojišťovna bude i nadále patřit pod UNIQA International zastřešující veškeré mezinárodní aktivity na 20 evropských trzích. V UNIQA pojišťovně dojde k obměně členů dozorčí rady; jiné lokální personální nebo strukturální změny plánovány nejsou.


Cílem strategie UNIQA 2.0 je maximální využití růstového potenciálu v evropském regionu. K zásadním úkolům mimo jiné patří:

- zdvojnásobení počtu klientů UNIQA (nyní okolo 7 milionů)

- koncentrace zejména na pojišťovací aktivity jako hlavní předmět činnosti

- příprava na navýšení kapitálu v roce 2013 při zachování majority stávajících klíčových akcionářů

- vybudování a stabilizace nové korporátní struktury

- zvýšení zisku o několik stovek milionů EUR v horizontu následujících let


UNIQA bude od července 2011 členěna do těchto 3 pilířů:

  1. UNIQA Rakousko - zde budou zastřešeny dosavadní společnosti na rakouském trhu;
  2. UNIQA International bude mít za úkol plně využít příležitosti na mezinárodní scéně v zájmu vyváženého a profitabilního růstu koncernu;
  3. Raiffeisen pojišťovna (Rakousko) s koncentrací na posilování preferovaného partnerství s bankovní skupinou Raiffeisen, přenášeného jako modelu spolupráce i na evropské trhy.

Nově bude přímo na úrovni holdingu zřízen odbor risk managementu se zaměřením na vypořádání se s požadavky Solvency II a zlepšování úrovně poskytovaného servisu v souladu s aktuálními potřebami klientů.


Personální obsazení vedení koncernu

Dozorčí rada vyjádřila poděkování dosavadnímu generálnímu řediteli UNIQA Group Konstantinu Klienovi, který vedl společnost od roku 2002 a dokázal proměnit tuto původně prakticky výlučně rakouskou pojišťovnu ve významného a důvěryhodného evropského hráče.

Nové představenstvo holdingu je obsazeno osobnostmi, které mají dlouhodobou manažerskou zkušenost v koncernu. Od 1. 7. 2011 pracuje v tomto složení:

Andreas Brandstetter (předseda představenstva), Hannes Bogner (finanční ředitel), Hartwig Löger (odpovědný za UNIQA Rakousko), Wolfgang Kindl (odpovědný za UNIQA International), Kurt Svoboda (Risk Management) a Gottfried Wanitschek (ředitel pro významné zákazníky a investice). Wolfgang Kindl ve funkci CEO pro UNIQA International se pohybuje v mezinárodní sféře UNIQA Group už bezmála 15 let.

UNIQA

Zdroj: UNIQA pojišťovna a.s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS