Nejbezpečnější města jsou Karlovy Vary a Hodonín


			Nejbezpečnější města jsou Karlovy Vary a Hodonín
10.4.2013 Tiskové zprávy

Česká pojišťovna již od roku 2004 monitoruje bezpečnost na silnicích 13 krajských a 59 okresních měst naší republiky a dvakrát ročně sestavuje žebříček jejich bezpečnosti podle ČP Indexu. Tento index vychází ze statistik dopravních nehod Policie ČR a vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných osob při dopravních nehodách ve vztahu k počtu obyvatel daných měst.

Mezi krajskými městy byly vloni nejbezpečnější Karlovy Vary, které v roce 2011 skončily až jedenácté. Na opačný konec žebříčku se z 9. místa v roce 2011 propadly České Budějovice. V hodnocení okresních měst dopadl vloni nejlépe Hodonín, který se do čela posunul z předloňského 28. místa.

Revoluce v pořadí krajských měst

Žebříčku bezpečnosti 13 krajských měst nově vládnou Karlovy Vary, které se také staly skokanem roku. Postavení si oproti předchozímu roku znatelně vylepšil také Zlín (z 12. na 6. místo) a Ústí nad Labem (z 13. na 8. místo). Naopak v posledních letech velmi úspěšná Plzeň (1. místo v roce 2011 a 2. místo v roce 2010) si meziročně nejvýrazněji pohoršila a propadla se až na předposlední 12. místo. Podobně je na tom i Jihlava (1. místo v letech 2009 a 2010 a 3. místo v roce 2011), která byla vloni desátá. Úplně poslední pak v žebříčku bezpečnosti za rok 2012 skončily České Budějovice.

Nejvíce smrtelných nehod na silnicích krajských měst se v loňském roce stalo v Praze (26) a dále v Ostravě (18). Celkem vloni v krajských městech na následky dopravních nehod zemřelo 72 osob a 582 jich bylo těžce zraněno.

Nejbezpečnějším okresním městem je Hodonín

Žádné z 59 okresních měst v loňském roce bohužel nezůstalo bez záznamu v oblasti nehod s usmrcením nebo těžkým zraněním. Takto špatně na tom byla okresní města naposledy v roce 2009. Žebříček v této kategorii opanoval Hodonín, na úplné dno se pak propadl Náchod. Největšího meziročního zlepšení v roce 2012 dosáhly Domažlice (z 58. na 8. místo), Chrudim (ze 47. na 2. místo), Chomutov (z 54. na 11. místo) a Teplice (ze 42. na 10. místo). Naopak největší zhoršení zaznamenal Havlíčkův Brod (z 5. na 53. místo) a dále pak Kolín (z 10. na 56. místo), Benešov (z 1.-3. na 41. místo), Trutnov (z 18. na 48. místo) a Prostějov (z 26. na 51. místo). Celkem v okresních městech na následky dopravních nehod zemřelo vloni 35 osob a 275 jich bylo těžce zraněno.

O ČP Indexu bezpečnosti

ČP Index bezpečnosti vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných osob při nehodách  v silničním provozu, a to se zvláštním důrazem na nehody zaviněné nepřiměřenou rychlostí v zastavěné oblasti těchto měst, vztaženém k počtu obyvatel daných měst. ČP Index vychází ze statistik dopravních nehod Policie ČR a je konstruován tak, že vyšší hodnota znamená vyšší bezpečnost, tedy nižší relativní počet usmrcených a těžce zraněných. V případě, že v některých městech nedošlo během sledovaného období k žádné takovéto události, je těmto městům přidělována maximální hodnota indexu 9999. Krajská a okresní města jsou hodnocena v samostatném pořadí.

 

Česká pojišťovna

Zdroj: Česká pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články