Největší riziko úmrtí na silnici hrozí v Indii


			Největší riziko úmrtí na silnici hrozí v Indii
22.10.2012 Tiskové zprávy

Při dopravních nehodách každoročně umírá 1,2 milionů lidí a dalších 50 milionů je zraněno. Odborníci z Allianz centra pro technologie (AZT) ve své nejnovější studii „O mobilitě a bezpečnosti silničního provozu“ upozorňují, že v pomyslné tabulce počtu zemřelých účastníků provozu drží nelichotivý primát Indie, na dalších místech jsou pak Čína, USA a Rusko.

Česká republika obsadila v tomto srovnání 67. místo a patří mezi země se středním rizikem, podobně jako např. Maďarsko. Pokud se počet zemřelých na silnicích přepočítá na 100 tisíc obyvatel, tak v první desítce převažují státy Afriky, jako Egypt, Libye, Nigérie, Angola, Gambie a další. V těchto zemích dopravní struktura sice zaostává, ale zdejší praxe potvrzuje, že smrtelné nehody nemusí být pouze záležitostí automobilů. Naopak velkou měrou se na zemřelých při dopravních nehodách podílejí chodci, cyklisté a řidiči nejrůznějších dvou, tří, nebo čtyřkolek na „lidský“ pohon.


Tento trend bohužel bude podle všech dosavadních zjištění pokračovat i v budoucnu, předpovědi totiž více než důrazně varují - do roku 2020 se počet smrtelných úrazů v silničním provozu v rozvojových zemí více než zdvojnásobí. Podle dopravních expertů AZT jsou nehody 9. nejčastější příčinou úmrtí a přestože každých 6 sekund zemře na naší planetě při nehodě jeden člověk, je toto riziko dodnes celosvětově podhodnoceno.


Samostatnou kapitolu tvoří v rozvojovém světě používání zvířat při přepravě. Bohužel s převratným rozvojem zdejší motorizované dopravy v těchto zemích experti předpokládají rapidní nárůst obětí do roku 2020. V Indii se odhaduje nárůst až o 147 %, v Číně o 92 %! Allianz proto podporuje projekt „Vize nula“, který zní velmi ambiciózně – snížit počet obětí nehod na nulu. Jeho poselství je však velmi jednoduché – každé nehodě se dá předejít. „Vision Zero“ vyzývá všechny vládní i nevládní organizace v jednotlivých zemích, aby společně podpořily bezpečnost silničního provozu, ať už finančně – investicemi do bezpečných komunikací, tak edukačně – dalším vzděláváním řidičů, žáků ve školách, či rychlejším předáváním informací a nejlepší praxe.


V mnoha zemích je třeba posílit jak pasivní tak i aktivní bezpečnost. Pasivní bezpečnost zahrnuje používání bezpečnostních pásů, dětských autosedaček, nebo například přileb pro cyklisty. Aktivní bezpečnost provozu může být posílena již zmíněnou edukační činností, ale třeba i přísnějšími předpisy pro udělování řidičských průkazů. Důležité jsou také právní předpisy v boji proti řízení pod vlivem drog a alkoholu, protože alkohol je zodpovědný až za 32 % všech smrtelných dopravních nehod. K prevenci nehod mohou zejména v bohatších zemích významně přispět i asistenční systémy pro řidiče, kterými jsou vybaveny nové vozy.

Dopravní nehody jsou celosvětově jednou z významných příčin úmrtí lidí a jejich dopad na globální populaci je velmi podceňován. "Pokud chceme účinně bojovat proti rostoucímu počtu úmrtí při autonehodách, potřebujeme vytvořit novou kulturu bezpečnosti. Každý dopravní systém je pouze tak bezpečný, jak bezpečné je chování těch, kteří se do něho zapojili," říká Christoph Lauterwasser, ředitel Allianz centra pro technologie.


"Vyvolat zásadní změnu v myšlení a chování řidičů podpořenou patřičnou legislativou a výstavbou bezpečnějších komunikací. To je jediná cesta k dosažení našeho cíle, kterým je snížení počtu dopravních nehod po celém světě," doplňuje Ch. Lauterwasser.


Ve spolupráci s Mezinárodní automobilovou federací FIA a jejím fondem pro bezpečnost silničního provozu podporuje Allianz také iniciativu OSN "Desetiletí pro bezpečnost silničního provozu 2011-2020". Společnosti Allianz po celém světě rovněž pravidelně organizují nejrůznější aktivity od školení pro řidiče, účast na konferencích s touto tématikou až po identifikaci nebezpečných míst na místních komunikacích.


Právě tuto službu pro řidiče zajišťuje také Allianz v České republice, když dvakrát do roka zveřejňuje seznam nejkritičtějších míst na tuzemských silnicích ve své Allianz Automapě. Nové i opakující se problematické úseky tuzemských komunikací zveřejňuje ve svém podzimním hodnocení a najdete ji na této adrese – www.allianzfoto.cz.

 

Allianz o mobilitě a bezpečnosti silničního provozu


Pořadí

Počet zemřelých při dopr. nehodách ročně

Pořadí

Počet zemřelých na 100 tisíc obyvatel

1.

Indie

105 725

1.

Eritrea

48,4

2.

Čína

96 611

2.

Cookovy ostrovy

45

3.

USA

42 642

3.

Egypt

41,6

4.

Rusko

35 972

4.

Lybie

40,5

5.

Brazílie

35 155

5.

Afganistan

39

6.

Irán

22 918

6.

Irák

38,1

7.

Mexiko

22 103

7.

Angola

37,7

8.

Indonésie

16 548

8.

Nigérie

37,7

9.

JAR

16 113

9.

Spojené arabské Emiráty

37,1

10.

Egypt

15 983

10.

Gambie

36,6

11.

Vietnam

12 800

11.

Irán

35,8

12.

Thajsko

12 492

12.

Mauretánie

35,5

13.

Ukrajina

9 921

13.

Etiopie

35

14.

Pákistán

7 234

14.

Mosambik

34,7

15.

Japonsko

6 639

15.

Súdán

34,7

16.

Saudská Arábie

6 358

16.

Tunis

34,5

17.

Malajsie

6 282

17.

Guinea

34,4

18.

Jižní Korea

6 166

18.

Keňa

34,4

19.

Venezuela

6 031

19.

Čad

34,3

20,

Turecko

6 022

20,

Tanzanie

34,3

21.

Itálie

5 669

21.

Jordánsko

34,2

22.

Polsko

5 583

22.

Madagaskar

33,7


....

67.

Česká republika

1 222

101.

Slovensko

15,1


.
82.

Slovensko

815

138.

Česká republika

12

92.

Rakousko

691

166.

Německo

6

119.

Švýcarsko

370

171.

Norsko

5

130.

Norsko

233

174.

Nizozemsko

4,8


Země jsou členěny podle počtu obětí v přepočtu na 100 tisíc obyvatel na tři kategorií – země s vysokým rizikem – 20 a více obětí, se středním rizikem – 10 - 20 obětí a nízkým – do 10 obětí na 100 tisíc lidí.

Allianz

Zdroj: Allianz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články