On-line spravuje svoji pojistnou smlouvu již více než 50 000 klientů PČS


			On-line spravuje svoji pojistnou smlouvu již více než 50 000 klientů PČS
5.10.2011 Tiskové zprávy

Od května 2011 umožňuje Pojišťovna České spořitelny svým klientům správu pojistných smluv prostřednictvím internetového bankovnictví Servis 24 od České spořitelny. Možnost on-line náhledu na pojistnou smlouvu či přímo možnost ji změnit využilo již více než 50 000 klientů. Nejčastěji přes Servis 24 sledují průběh platby pojistného a likvidace pojistných událostí, mění kontaktní údaje a obmyšlené osoby.

Životní pojištění uzavírají nejčastěji lidé ve věku 30 až 35 let a pro ně je on-line komunikace běžnou součástí života,“ říká Irena Rohlová, ředitelka úseku podpory prodeje Pojišťovny České spořitelny. „Možnosti získat údaje o smlouvě a měnit některé její parametry z pohodlí domova tak využívá stále více klientů.“

Možnost náhledu na pojistnou smlouvu prostřednictvím internetového bankovnictví Servis 24 využilo již 51 000 klientů. On-line změny na smlouvách provedlo 1 100 pojistníků: V 66 % případů měnili kontaktní údaje, 27 % změn připadá na změnu obmyšlené osoby a 7 % klientů měnilo rozložení finančních prostředků ve fondech. Klienti Pojišťovny České spořitelny mohou přes Servis 24 platit pojistné pomocí E-faktury – tuto unikátní službu aktivně využívá přes 400 klientů.

Prostřednictvím internetového bankovnictví Servis 24 získávají klienti kompletní informace o svých pojistných smlouvách. V náhledu vidí pojištěná rizika, aktuální kapitálovou hodnotu, informace o pojistném plnění v případě pojistné události nebo detailní informace o předpise a úhradě platby pojistného. Aniž by klienti museli navštívit finančního poradce či pobočku České spořitelny, mohou on-line měnit kontaktní údaje, obmyšlené osoby nebo rozložení prostředků do fondů.

Pojišťovna České spořitelny

Zdroj: PČS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články