Počet smrtelných nehod o prázdninách klesl o pět procent


			Počet smrtelných nehod o prázdninách klesl o pět procent
30.9.2013 Tiskové zprávy

Za období letních prázdnin klesl počet smrtelných dopravních nehod o 5 procent a počet těžce zraněných osob o 11,5 procenta, to dokládají statistiky Policie České republiky. Trend snižujícího se počtu závažných zranění z dopravních nehod potvrzuje i Pojišťovna České spořitelny. Její klienti letos hlásili spíše drobné úrazy, těch ve srovnání s předchozím rokem přibylo. V devíti případech pojišťovna řešila úmrtí, z toho třikrát vyplatila dvojnásobně vyšší částku, a to díky sjednanému pojištění na riziko smrti následkem úrazu.

Podle statistik nehodovosti Policie České republiky se o letních prázdninách oproti loňskému roku snížil počet usmrcených (o 5 %) a těžce zraněných osob (o 11,5 %). Policie naopak zaznamenala nárůst v počtu nehod (o 3,5 %) a v počtu lehkých zranění (o 7 %). Nejčastější příčinou nehody je nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě. Stále častěji je na vině také alkohol. Klientovi, který před nehodou pil, nebo dokonce pod vlivem alkoholu svojí vinou způsobil zranění někomu jinému, krátí pojišťovna vyplácené peníze.

„Celá pětina dopravních nehod se klientům stane o letních prázdninách. Každoročně v tomto období evidujeme také nárůst počtu úrazů. Letos se jednalo převážně o lehké zlomeniny nebo o úrazy s krátkou dobou hospitalizace. Vážných úrazů, po kterých klientům zůstanou trvalé následky, ubylo. Šetřili jsme ale také devět úmrtí,“ popisuje následky z dopravních nehod Petr Kohoutek, ředitel úseku pojištění Pojišťovny České spořitelny. „Ve třech případech měli klienti vedle pojištění smrti sjednané také riziko smrti následkem úrazu. Díky tomu jsme pozůstalým mohli vyplatit dvojnásobek sjednané pojistné částky.“

Pojišťovna České spořitelny vyplatí v případě úmrtí pojištěného při dopravní nehodě dvojnásobek sjednané pojistné částky pro pojištění smrti následkem úrazu. Rozšířené krytí poskytuje od října 2012 klientům, kteří mají FLEXI životní pojištění, bez navýšení sazby pojistného. Tímto krokem navazuje pojišťovna na svoji strategii zajištění klientů a jejich blízkých především ve vážných životních situacích. Od zavedení novinky tak již pojišťovna vyplatila nad rámec sjednané pojistné částky 1,5 milionu Kč.

Pojišťovna České spořitelny

Zdroj: Pojišťovna České spořitelny

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články